Nezaměstnanost v únoru nepatrně klesla v eurozóně i celé EU

Evropský statistický úřad Eurostat uvedl, že nezaměstnanost eurozóny dosáhla v únoru tohoto roku 6,8 %, zatímco v celé EU 6,2 %.

Oproti předchozímu měsíci je to mírné snížení o 0,1 % v eurozóně i celé EU. Nejvyšší míru nezaměstnanosti mělo v únoru Španělsko (12,6 %), Řecko (11,9 %) a Itálie (8,5 %), nejnižší naopak ČR (2,4 %), Polsko (3,0 %), Německo a Malta (3,1 %). Co se týče meziročního srovnání s únorem 2021, klesla míra nezaměstnanosti poměrně výrazně, jelikož v daném období činila 8,2 % v eurozóně a 7,5 % v celé EU.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme