Nezaměstnanost v září vzrostla o desetinu procentního bodu. Pracovní trh pokračuje v postupném ochlazování

Úřad práce ČR evidoval k 30. 9. 2022 celkem 256 380 uchazečů o zaměstnání (UoZ), o 4 627 více než v předchozím měsíci a o 5 762 méně než loni. Podíl nezaměstnaných osob vzrostl na 3,5 %. To je o 0,1 p. b. více než v srpnu a na stejné úrovni jako před rokem.

Míra nezaměstnanosti byla podle posledních dostupných dat EUROSTATU (za srpen) druhá nejnižší v celé EU, a to 2,6 % (průměr EU 6 %).

Ilustrační fotografie

„Je dobrou zprávou, že míra nezaměstnanosti se v České republice zásadním způsobem nezvedá. Naopak se dlouhodobě pohybuje na velmi nízké úrovni. Platí, že počet nezaměstnaných u nás patří mezi vůbec nejnižší v celé Evropské unii. Realita na tuzemském trhu práce tak ukazuje, že každý, kdo chce, si práci může najít. A to je v současnosti naprosto klíčová jistota. Nejde ale o samozřejmost. Velké poděkování proto patří všem zaměstnavatelům, kteří lidem práci dávají,“ uvedl ministr práce a sociálních věcí Marian Jurečka.

Trh práce ovlivňuje poptávka zaměstnavatelů po dělnických profesích, zejména ve zpracovatelském průmyslu a stavebnictví. V některých regionech nadále trvá, i přes počínající útlum sezónních činností, zájem o sezónní pracovníky v oblastech jako je např. stavebnictví, zemědělství, lesnictví nebo třeba potravinářská výroba a obchod.

Firmy začínají být s nabíráním nových zaměstnanců opatrnější, než tomu bylo v první polovině letošního roku a na tom se nic nezmění ani v nadcházejících měsících.

Miroslav Novák, AKCENTA CZ

„Skončily dovolené a firmy přijímají nové zaměstnance. Zaměstnavatelé rozjeli výrobu, i když se začínají projevovat obavy z dopadů vysokých cen energií. Svědčí o tom i meziměsíční a meziroční pokles počtu volných hlášených volných pracovních míst. K oživení došlo v rámci zahraniční zaměstnanosti, kdy v příhraničních oblastech pendleři nastoupili opět do zaměstnání. A jako každý rok dorazila v září do evidence ÚP ČR hlavní vlna absolventů. Vývoj na trhu práce ale nijak výrazně neovlivnila,“ shrnuje generální ředitel ÚP ČR Viktor Najmon.

V následujících měsících nezaměstnanost může stagnovat nebo začne mírně růst, což odpovídá klasické vývojové křivce. V neposlední řadě se situace na trhu práce bude odvíjet od průběhu válečného konfliktu na Ukrajině, počtu nově evidovaných uchazečů o zaměstnání z řad občanů Ukrajiny, aktuální epidemické situace a už zmíněných dopadů energetické krize na zaměstnavatele.

Zaměstnanost a Ukrajina

Podle dostupných zdrojů získalo v ČR od vypuknutí konfliktu do konce září práci celkem 131 704 osob z Ukrajiny s dočasnou ochranou (zhruba ¾ – 92 779 – z nich jsou ženy). Někteří se už vrátili zpět domů nebo ze zaměstnání odešli. Ke konci předchozího měsíce pracovalo na území ČR 88 909 osob z Ukrajiny s udělenou dočasnou ochranou. Nejvíce ve Středočeském (14 819 osob) a Plzeňském kraji (12 560 osob) a dále v Praze (9 645 osob). Nejčastěji jako montážní dělníci výrobků a zařízení nebo pomocníci ve stavebnictví, výrobě a v dopravě.

Ke konci předchozího měsíce bylo v evidenci ÚP ČR celkem 13 470 občanů Ukrajiny pod dočasnou ochranou (srpen 11 319 osob). Podali žádosti o zaevidování jako zájemci (1 839 osob, srpen 2 945 osob) nebo uchazeči (11 631 osob, srpen 8 374 osob) o zaměstnání. Z celkového počtu uchazečů o zaměstnání pak občané Ukrajiny tvořili 4,5 % (srpen 3,3 %).

Ilustrační fotografie

Od vypuknutí krize na Ukrajině se do 30. 9. 2022 zaevidovalo na ÚP ČR 24 635 (srpen 20 379 osob) cizinců pod dočasnou ochranou. Úřad jim nabízí mimo jiné i pomoc s financováním kurzů českého jazyka. Právě jazyková bariéra je totiž jednou z nejčastějších překážek pro výkon především kvalifikovaných profesí. Kurz češtiny v rámci rekvalifikací dosud zahájilo 992 osob.

ÚP ČR nabízí pomoc s financováním kurzů českého jazyka i zaměstnavatelům, u kterých občané Ukrajiny už pracují. A to prostřednictvím příspěvku v rámci projektu POVEZ II. Úřad práce ČR

„Mnohé další kurzy pořádají i neziskové organizace a zájemci mohou využít také formu online jazykového vzdělávání. Pokud jde o kurzy odborného zaměření, v případě cizinců může být překážkou pro jejich úspěšné absolvování právě neznalost jazyka. Občané Ukrajiny pod dočasnou ochranou nejčastěji nastupují do kurzů určených pro pracovníky v sociálních službách, pro sanitáře a svářeče,“ doplňuje Viktor Najmon.

Veškeré aktuální informace spadající v této souvislosti do agendy ÚP ČR jsou k dispozici na webových stránkách Úřadu práce.

Nezaměstnanost v regionech

Nejvyšší podíl nezaměstnaných osob byl v září v Ústeckém kraji (5,3 %) a Moravskoslezském kraji (4,9 %). Tyto regiony měly nejvyšší podíl nezaměstnaných osob i loni. To odpovídá jejich dlouhodobé ekonomické situaci. Naopak nejnižší nezaměstnanost byla v Pardubickém kraji (2,5 %).

Meziročně se situace nejvíce změnila na Karlovarsku, kde podíl nezaměstnaných osob poklesl oproti září 2021 o 0,5 p. b. na 4 %. V okresech jsou rozdíly ještě více patrné. Nejnižší nezaměstnanost byla ke konci předchozího měsíce v okrese Praha-východ (1,5 %), Pelhřimov a Praha-západ (1,8 %), Rychnov nad Kněžnou a Benešov (1,9 %). Naopak nejvyšší podíl nezaměstnaných hlásí okres Karviná (8,3 %), Most (6,7 %), Chomutov (6,2 %) a Bruntál (5,7 %).

Volná pracovní místa

Ke konci předchozího měsíce nabízeli zaměstnavatelé prostřednictvím ÚP ČR celkem 306 098 volných pracovních míst, o 6 229 méně než v srpnu a o 51 813 méně než před rokem. Na jedno volné pracovní místo připadá v ČR v průměru 0,8 uchazeče o zaměstnání. U přibližně 71,7 % z těchto volných pracovních míst zaměstnavatelé poptávají uchazeče se základním či nižším vzděláním, 71,7 % pak tvoří volná místa vhodná i pro cizince.

V dalších měsících se dá čekat další postupné zhoršování situace na trhu práce. Pokles spotřeby Němců i Čechů a strach z cenových výkyvů v nejbližším období se nutně musí projevit i v domácím průmyslu. Ve výsledku to negativně dopadne i na české zaměstnance.

Tomáš Volf, CitFin

Zaměstnavatelé mají zájem o dělníky v oblasti výstavby budov, obsluhu vysokozdvižných vozíků, montážní dělníky, řidiče nákladních automobilů a tahačů, ostatní pomocné pracovníky ve výrobě, zedníky, kamnáře a dlaždiče nebo montážní dělníky mechanických zařízení a kuchaře. Nejvyšší poptávka po nových zaměstnancích je v Praze (74 541 míst) a ve Středočeském kraji (57 602 míst).

V předchozím měsíci nahlásili zaměstnavatelé celkem 18 891 nových volných pracovních míst, což je o 25 928 méně než ve stejnou dobu loni. Odchodem zaměstnanců se uvolnilo 1 759 míst. ÚP ČR naopak obsadil a následně z evidence vyřadil 26 879 volných pracovních míst.

Doplněno o komentáře ekonomů

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Vzdělávání, lidské zdroje

Doporučujeme