Nigérie a JAR: Spousta rizik, ale i příslib značných zisků

Ekonomickými giganty subsaharské Afriky jsou Nigérie a Jihoafrická republika. Podle úrovně hrubého domácího produktu na hlavu je lze řadit společně s Egyptem mezi nejsilnější státy celého afrického kontinentu. JAR a Nigérie dohromady vytvářejí polovinu HDP regionu.První obchodní kontakty mezi českými zeměmi a Afrikou se datují na konec 19. století. Čeští výrobci tehdy dodávali strojírenské a spotřební produkty do afrických kolonií. Užší kontakty s Afrikou byly navazovány od 30. let minulého století, kdy docházelo k zakládání filiálek českých podniků. Na území dnešního Zimbabwe a tehdejší Jihoafrické unie tenkrát firma Baťa Zlín zřizovala své první výrobní závody.

Bývalé Československo obchodně-ekonomické vztahy se subsaharskými státy značně oživilo. Ovšem později, v prvních letech samostatné České republiky, region mezi naše obchodně-ekonomické priority nepatřil a jeho podíl na celkových českých vývozech a dovozech v 90. letech minulého století a počátkem nového tisíciletí kolísal v rozmezí 0,2 a 0,4 procenta. V roce 2018 stoupl export do regionu o deset procent. Aktuálně tvoří půl procenta celkového vývozu a tři procenta všech vývozů do mimoevropských zemí. Největšími obchodními partnery byly v rámci subsaharské Afriky právě Jihoafrická republika a Nigérie.

Velká země s velkými problémy

Nigérie je v současné době největším africkým trhem s téměř 200 miliony obyvatel. Generuje téměř 30 procent HDP kontinentu, a má proto v regionu vedoucí postavení. Disponuje bohatými přírodními zdroji. Je předním africkým vývozcem ropy, drží největší zásoby zemního plynu na kontinentu a je jedním z pěti hlavních vývozců zkapalněného zemního plynu.

Ropa se v Nigérii těží především v deltě řeky Niger, kde jsou největší ropná naleziště a důležité ropovody. Tato oblast ale byla ještě donedávna zcela ovládána místními povstalci. A faktem je, že navzdory svému obrovskému potenciálu země stále zůstává zajatcem vnitřních politických a bezpečnostních problémů. Ty nejenže brzdí její rozvoj a znemožňují plně rozvinout potenciál, ale omezují i její schopnost hrát významnější roli na mezinárodním poli (více viz box).

Povstalci jsou překážkou rychlejšího rozvoje

Dlouhá léta se v souvislosti s bezpečnostními hrozbami v Nigérii zmiňovaly především útoky Hnutí za emancipaci delty Nigeru, které na jihu země cílily na těžařské firmy a ropnou infrastrukturu, a dokázaly dokonce ovlivnit globální ceny ropy. V posledních dvou letech se ale pozornost světových médií přesunula spíše na muslimský sever a na aktivity sekty Boko Haram, nechvalně proslulé krvavými útoky jak proti nigerijskému státu, tak i zapojením do místních náboženských sporů mezi muslimy a křesťany.

Na dálku to nejde

Do Nigérie v současné době exportuje například Škoda Auto, mezi další úspěšné firmy patří výrobce žiletek Czech Blades a společnost Tonak Nový Jičín, jež se zabývá výrobou čepic a fezů. Nigerijský trh skýtá značné možnosti pro české firmy v oblasti rozvoje energetiky, dopravy, petrochemického průmyslu, těžby surovin včetně ropy, strojírenství, potravinářství, vodního hospodářství, biotechnologií, zdravotnické techniky i léčiv.

Nigérie je v současné době největším africkým trhem s téměř 200 miliony obyvatel.
Generuje téměř 30 procent HDP kontinentu, a má proto v regionu vedoucí postavení.
Disponuje bohatými přírodními zdroji.

Jedním z prioritních odvětví tamní ekonomiky je také zemědělství, které nabízí prostor pro export zemědělské techniky, zavlažovacích systémů, pesticidů a některých druhů hnojiv. Další příležitosti čekají na české podnikatele v oblasti bezpečnosti, dodávek malých letadel a technologií na úpravu vody.

V Nigérii nelze vést obchod na dálku a je nutná spolupráce s tamními zástupci, které je třeba vyhledávat osobně přímo na místě. A ten, kdo se rozhodne v Nigérii obchodovat, by měl také zachovat opatrnost a myslet na svou bezpečnost.

Korupce a podvodné praktiky

Země je totiž pověstná různými podvodnými praktikami, kam se zcela běžně řadí vylákání předběžných poplatků na fiktivní obchodní operace pod příslibem obrovských zisků. K dalším problémům patří špatně fungující doprava, nedostatek elektrické energie a především potíže při jednání s úřady spojené s velkou korupcí. Tato existující rizika lze ovšem do značné míry vyvážit významnými kontrakty s velkým ziskem a trvalou přítomností v zemi je možné řadu z nich také včas odvrátit. Jestliže si česká firma není jistá svým obchodním partnerem, je velkou výhodou možnost kontaktovat české velvyslanectví v Abuji a kancelář agentury CzechTrade v Lagosu, které vašeho obchodního zástupce prověří.

JAR: Brána do subsaharské Afriky

Pro spolupráci českých firem se subsaharskou Afrikou se jeví nejperspektivněji Jiho­africká republika. I když pro české firmy představuje ještě stále nový trh, který byl před rokem 1990 prakticky neznámý. V porovnání s Nigérií je Jihoafrická republika zemí mnohem podobnější evropským státům. Tzv. šedá ekonomika je na rozdíl od dalších afrických či jiných rozvojových zemí rozvinuta mnohem méně, hovoří se o zhruba 15 procentech hrubého domácího produktu.

Jihoafrický trh je velmi rozsáhlý, samotná JAR má v současnosti cca 57 milionů obyvatel a spolu s dalšími zeměmi Jihoafrické celní unie (SACU) má více než 65 milionů obyvatel. SACU je jednou z nejstarších celních unií na světě a sdružuje v současné době mimo JAR také Botswanu, Namibii, Lesotho a Svazijsko, z nichž pouze Lesotho patří k nejméně rozvinutým zemím. Vzhledem k rozvoji dopravní infrastruktury a vnitrozemské poloze Botswany, Lesotha a Svazijska proudí značná část zboží do celní unie právě přes přístavy v Jihoafrické republice.

Současně je Jihoafrická republika vzhledem ke své značně vysoké ekonomické a technické úrovni určitým hospodářským hegemonem v subsaharské Africe. Řada jihoafrických firem má nejen obchodní kontakty s partnery v celé subsaharské Africe, ale často je s nimi spjata i kapitálově. Jihoafrické bankovní a finanční instituce mají také velmi dobré kontakty na partnery z dalších afrických zemí s možností zajištění financování. Z tohoto pohledu je možné považovat Jihoafrickou republiku za vstupní bránu pro české firmy do ostatních zemí regionu subsaharské Afriky.

Podnikatelské klima v JAR je velmi dobré a platí tu jasná pravidla pro obchodní a finanční operace. Příležitosti pro české firmy lze hledat zejména v oblasti energetiky, chemického a potravinářského průmyslu a zdravotnictví. Stejně jako v případě Nigérie je na pomoc českým podnikatelům připraven zastupitelský úřad ČR v Pretorii a kancelář CzechTrade v Johannesburgu.

Zelená pro energetiku

Analytické výzkumy posledních let označují Afriku s jejím růstovým potenciálem za jednu z velkých nadějí pro rozhýbání světové ekonomiky. A je to právě Jihoafrická republika, která má největší předpoklady stát se tahounem hospodářského růstu v oblasti subsaharské Afriky. Její hospodářství je považováno za smíšenou ekonomiku, důležitou roli zde hrají státní podniky, státní regulace a plánování. Mezi subjekty ve vlastnictví státu se vedle železnice a národního leteckého dopravce řadí i energetický holding Eskom.

Kvůli rychle rostoucímu počtu obyvatel dochází k problémům se zásobováním energií, její nedostatek je potenciální hrozbou pro ekonomiku státu. V minulosti měla JAR přebytky elektřiny a zásobovala i sousední země. Jenže s postupnou industrializací spotřeba roste. Země v posledních letech nepostavila nové elektrárny a ty stávající z osmdesátých let minulého století se blíží k hranici životnosti.

České firmy jako spolehliví partneři mají v tomto oboru velké šance prosadit se i mezi silnými zahraničními subjekty. Příkladem je úspěch ostravských Hutních montáží, jehož dosáhly v roce 2013 v Kusile. Jihoafrická republika také plánuje investice do oblasti obnovitelných zdrojů, jejichž podíl byl v energetickém mixu doposud velmi malý. Perspektivními obory v oblasti energetiky se jeví solární, a především větrná energetika, kde má země velký potenciál, hlavně v oblastech na pobřeží. Ten je ovšem i v dalších zdrojích, například v biomase a bioplynu.

Investice potřebuje i vodohospodářství

Další oblastí, kam by měly směřovat vládní investice, je úprava vod. Tato oblast je kvůli chybějící nebo zastaralé infrastruktuře nedostatečně zajištěná, a bude proto v následujících letech předmětem zvýšených investic a rozvoje. Problémem je i kolísající kvalita pitné vody. Samostatnou kapitolu pak tvoří zajištění kanalizace a nakládání s odpadními vodami. Zkvalitnění vodního hospodářství má navíc značný význam v souvislosti s klimatickými změnami spojenými se suchem.

Jihoafrický trh je velmi rozsáhlý, samotná JAR má v současnosti cca 57 milionů obyvatel a spolu s dalšími zeměmi Jihoafrické celní unie (SACU) má více než 65 milionů obyvatel.

Ekonomický potenciál Jihoafrické republiky i Nigérie a predikce jejich hospodářského růstu dává předpoklad pro intenzivní rozvoj vzájemně výhodné spolupráce. A to jak v oblasti zahraničního obchodu se zbožím a službami, tak i přímých investic oběma směry. Naše firmy mají možnost navázat na bohatou tradici českých dodávek. Potenciál pro rozšíření vzájemné spolupráce nepochybně existuje.

Ptáme se ředitelů zahraničních kanceláří agentury CzechTrade v Jihoafrické republice a Nigérii: Proč by podle vás měla česká firma exportovat právě do JAR, resp. Nigérie?

Jihoafrická republika
Petr Haramul, ředitel CzechTrade Johannesburg

Jižní Afrika je stále něčím nová. Překvapuje mě rychlostí, s jakou se rozrůstá a mění. Je to trh s obrovským potenciálem a jen s drobnými exportními bariérami. Navíc je to brána do subsaharské Afriky.

Aby mohla společnost nově vstoupit na místní trh, ve většině případů musí mít lokálního distributora. Každá firma, která na trhu působí, musí splňovat podmínku zaměstnávat minimálně 70 procent místních obyvatel a musí ji dodržet i distributor. Zároveň by měl potenciální zájemce před vstupem na jihoafrický trh zvážit, zda nebude překážkou velká vzdálenost.

Ta není podstatnou bariérou, jen je třeba volit lodní dopravu zboží, nikoliv leteckou, která je příliš nákladná. České firmy se většinou domluví a posílají své zboží jedním kontejnerem. Často narážíme na nutnost mít nezbytné certifikace výrobků, jejichž získání je časově náročné, jde o administrativně komplikovaný proces. Ovšem jakmile výrobce získá certifikáty v Jihoafrické republice, může pak prodávat i v dalších zemích subsaharské Afriky. Velikým přínosem pro získání kontaktů a nových zákazníků jsou veletrhy. Zejména v JAR, na rozdíl od jiných jihoafrických států, jsou veletrhy populární a využívají je i sousední státy. Několika českým firmám se podařilo podepsat kontrakt přímo na veletrhu.

Země se rozvíjí a potřebuje přesně ty typy dodávek, v nichž mělo Česko vždy špičkové know-how a dobré jméno. Nová značka Made in Czech Republic ještě nemá stejně dobré jméno jako Made in Czechoslovakia, ale už se to začíná lámat. Třeba i v odvětvích, u kterých bychom to tolik nečekali, jako je výroba golfových vozíků. Když se k tomu přidají dobré reference, nejlépe z Velké Británie nebo Nizozemska, je napůl vyhráno.

Jihoafrické podniky si financování svých obchodů zajišťují bez větších potíží, byť jsou úrokové sazby kolem deseti procent, což je pro Evropu šílené číslo, ale pro trhy v subsaharské Africe jsou tyto sazby naprosto normální.

Nigérie
Štěpán Beneš, ředitel CzechTrade Lagos

Nigerijská ekonomika představuje velké lákadlo pro zahraniční investory a výrobce. Její proimportní zaměření spolu s populační explozí katapultovalo místní trh do pozice „otesánka“, který je ochoten koupit a pozřít skoro vše. Trh zatím není zcela saturován a kupní síla je obrovská. Většina evropských a zaoceánských zemí si tento potenciál uvědomuje a snaží se na trh pronikat „stůj co stůj“.

Tamní trh je nicméně dosti specifickým místem s odlišnými reáliemi. Firma, která tam chce začít prodávat, by si měla nejdříve najít seriózního partnera, který má nastavený svůj networking. Je také důležité počítat se značnou dávkou korupce, která je v zemi hluboce zakořeněná a v jistém smyslu je jednou z hybných sil země, takže se nedá vnímat zcela negativně.

Někdy můžete nabýt dojmu, že čím levnější, tím pro Nigerijce lepší. Ale tak to zcela není, jelikož v zemi je početná komunita milionářů a miliardářů, kteří si rádi koupí drahou a značkovou věc, což je pro ně otázkou prestiže a sociálního statusu. Nigerijský zákazník s vámi bude rád hrát hru, že nejdříve chce všechno a hned, pak začne licitovat o ceně a teprve následně se dostanete ke konečnému jednání. Při něm zjistíte, že z požadovaného objemu je půlka, a ještě musíte dát slevu. Patří to k místnímu koloritu a je třeba s tím při cenotvorbě počítat.

Vnímání České republiky je v zásadě pozitivní, a to díky historickým vazbám na Československo. České zboží se zde těší oblibě, jelikož nabízí jedinečnou kombinaci vysoké evropské kvality a příznivé ceny, což nám dává výhodu před západními zeměmi. Je ovšem důležité si uvědomit přítomnost čínských firem, které hrnou do země levné zboží. Mnoho malých nigerijských firem je na Číně doslova závislých.


Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Václav Hankovec Oddělení Afriky, Asie a Austrálie, MPO.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme