Zdroj: CzechTrade

Nigérii lákají české výrobky

Dne 21. srpna 2023 se v nigerijském Lagosu uskutečnila první Česko-nigerijská obchodní konference se zaměřením na zboží.

Na konvenci se představili jak partneři českých společností, tak i zástupci nigerijského bankovního sektoru, agromechanizace a farmacie. Česká republika má v odvětví zboží, služeb, technologií a IT Nigérii stále co nabídnout, jak i potvrdili partneři českých firem.

Ilustrační fotografie

Na druhé straně samotná Nigérii patří k velkým vývozcům nerostných surovin, ropy a zemního plynu. Dalšími atraktivními produkty pro Českou republiku jsou kešu a tropického ovoce, které svojí cenou i kvalitou, může konkurovat velkým dodavatelem z Jižní Ameriky či Asie. 

Konferenci zahájil úvodním slovem velvyslanec ČR v Nigérii Zdeněk Krejčí, který vyzdvihl důležitost bilaterálních vztahů mezi zeměmi. Následně ekonomická diplomatka Marie Nwanyanwu a ředitel zahraniční kanceláře CzechTrade Nigérie Štěpán C. Beneš detailně představili jednotlivé obory.

Velkou zásluhu na konání této události měla honorární konzulka ČR v Lagosu Dere Awosika. V nejbližších měsících plánujeme obdobné konference se zaměřením na zemědělství, technologie, IT a ICT. 

Zpracoval kolektiv zahraniční kanceláře CzechTrade Nigérie.

• Teritorium: Afrika | Nigérie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme