Nigerijské Kano poptává českou zemědělskou a těžební techniku

Dne 2. července 2020 se ekonomická diplomatka Beata Matusiková setkala s prezidentem obchodní komory nigerijského státu Kano (Kano Chamber of Commerce, Industry, Mines and Agriculture, KACCIMA) panem Abubakarem Dalhatu, aby s ním pohovořila o možnostech navázání bilaterální obchodní spolupráce, zejména v oblastech zemědělství a těžby nerostů, o něž má Kano primární zájem.

Kano je jedním z nejvýznamnějších a historicky proslulých obchodních center Nigérie, co dokládá i přídomek „Kano – Centre of Commerce“, kterým se jako federativní stát Nigérie honosí. Je obchodní spojnicí mezi severními státy Nigérie s přesahem do sousedícího Nigeru a Čadu. Vyznačuje se pěstováním mj. rýže, bavlny, arašídů a chovem skotu, a současně vzhledem k výskytu nerostů, jako např. černé uhlí, slyne i těžbou. Současně je zde rozvinuta tradiční textilní výroba.

S ohledem na podobnost s českým průmyslovým a výrobním portfoliem, skýtá Kano řadu možnosti pro rozvíjení obchodní spolupráce. Během jednání prezident i další členové obchodní komory odpovědní za jednotlivé sektory vyjádřili zejména zájem o české technologie v oblasti zemědělství, jak v oblasti pěstování místních plodin, chovu skotu, tak zpracovatelství, v oblasti těžby pak nigerijská strana poptává příslušné technologie, stejně jako výměnu zkušeností a vzdělávání místních v daném oboru.

Prezident Kano je rovněž připraven navázat kontakt s českou Hospodářskou komorou a dalšími oborovými komorami a formou webinaru si pohovořit s českými protějšky.

Ekonomická diplomatka informovala zástupce komory o možnosti navštívit české firmy v rámci organizovaných oborových veletrhů a výstav nebo v rámci podnikatelských misí a předala prezidentu Komory informační materiály o českých výrobních kapacitách.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Abuji (Nigérie). Autorka: Mgr. Beata Matusiková, MBA, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Nigérie
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme