Nigerijský plyn možným řešením plynové krize v EU a příležitostí pro české firmy

V souvislosti s rusko-ukrajinským konfliktem, který citelně ohrožuje dodávky plynu a ropy do zemí EU, Nigérie vidí jasně svou příležitost stát se pro země EU solidním partnerem pro zásobování těmito stěžejními surovinami.

Na oplátku požaduje návrat a posílení unijních investic do technologického rozvoje tohoto stěžejního odvětví, které může být ve stávající ekonomické situaci prospěšná pro všechny zúčastněné. Pro české investory, výrobce a dodavatele v oblasti technologií pro těžbu, distribuci a zpracování (zkapalňování) plynu (LNG) se takto nabízí skvělá příležitost jak se v Nigérii uplatnit v tomto nyní zajímavém sektoru.

Ilustrační fotografie

Dne 26. 3. 2022 přijal státní ministr pro ropné zdroje Nigérie pan Timipre Silva (TS) velvyslankyni EU v Nigérii paní Samuelu Isopi za účelem diskuze o potenciální vzájemné pomoci mezi Nigérií a EU v oblasti dodávek plynu a ropných zdrojů.

Po válce mezi Ruskem a Ukrajinou, která ohrožuje dodávky plynu do evropských zemí ze strany Ruska, je Nigérie, dle vyjádření státního ministra, připravena nabídnout své služby jako alternativní dodavatel plynu pro Evropu. Vyzval Evropskou unii, aby zvýšila investice do plynu a uhlovodíků v Nigérii, aby země mohla pokrýt unijní energetické potřeby.

Tato výzva je reakcí na prohlášení Nigeria Extractive Industries Transparency Initiative (NEITI), že Čína jako téměř jediná exportní destinace pevných nerostných zdrojů Nigérie představuje riziko pro ekonomiku země. NEITI proto doporučila federální vládě, aby rozvinula obchodní vztahy s dalšími zeměmi za účelem snížení přílišné závislosti na Číně (až 80 % těžby nerostů – železná ruda, barit, kolumbit, končí v Číně).

K největším příležitostem v Africe patří lusofonní státy

V prohlášení ministr uvedl, že Nigérie je připravena zakročit jako alternativní dodavatel plynu do Evropy, a vyzval EU, aby podpořila své ropné a plynárenské společnosti, jako jsou Shell, Eni, Total Energies a další, a zvýšila investice do nigerijského plynárenského sektoru. Jeho rozvoj brzdí právě nedostatek nových investic, vyzval tedy ke změně postoje ze strany EU, tj. k opětovnému návratu EU do Nigérie v oblasti investic do fosilních paliv.

„Chtěli bychom být spolehlivými partnery při řešení energetického problému v Evropě a toho můžeme dosáhnout pouze spoluprací. Nigérie může tento závazek splnit pouze tehdy, když se zvýší investice do těchto oblastí,“ řekl Silva.

Ministr dále uvedl, že za posledních 10 let přišly do Afriky investice v hodnotě přes 70 miliard dolarů, ale do Nigérie bohužel méně než 4 miliardy dolarů. V současné době jsou nigerijské zásoby plynu jedny z největších na světě. Zásoby plynu nyní jsou odhadovány na 206 tcf a pokud se zaměří na těžbu plynu, může docílit až 600 tcf.

Nigérie již dlouhodobě plánuje a začala budovat plynovodní infrastrukturu, jako je projekt plynovodu Ajaokuta-Kaduna-Kano (AKK), který by měl vést plyn až do Alžírska, a projekt plynovodu Západní Afrika určený k přepravě plynu do Maroka.

Ministr zdůraznil vysokou potřebu transferu technologií v oblasti těžby a zpracování plynu a obnovitelné energie vůbec, současně ale řekl, že Africe musí být umožněno pokračovat ve využívání svých uhlovodíkových ložisek, které jsou stěžejní za účelem rozvoje kontinentu.

Velvyslankyně EU Isopi ve své odpovědi vyzvala Nigérii, aby využila příležitosti, kterou nabízí současná krize v Evropě, k posílení dodávek plynu do Evropy.

Velvyslanectví v Abuji zde spatřuje jednoznačně pro české investory, výrobce a dodavatele v oblasti technologií pro těžbu, distribuci a zpracování plynu (LGP) skvělou příležitost jak se v Nigérii uplatnit v tomto nyní zajímavém sektoru. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Abuji (Nigérie). Autorka: Mgr. Beata Matusiková, MBA, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Afrika | Nigérie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Energetika | Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme