Nízké ceny ropy zbrzdily ghanskou ekonomiku

Ekonomiky zemí, které těží ropu, čelily v minulých měsících dvojímu úderu. Kromě hospodářských dopadů opatření proti šíření pandemie koronaviru se zároveň potýkaly s nebývalým poklesem cen strategické suroviny. Platí to pro Ghanu a další africké země.

Ceny ropy se dostaly na mnohem nižší úroveň, než jednotlivé státy předpokládaly při schvalování rozpočtů. To má nepříznivé důsledky pro rozpočtové příjmy, dluhové financování, výdaje na vývoj a výrobu.

Pokud jde o Ghanu a další africké země, analytici společnosti Wood Mackenzie předpovídají, že se kvůli pandemii neuskuteční nebo odloží asi 33 % plánovaných investic. Pocítí to zvláště malé podniky, které jsou navázány na ropný a plynárenský produkční řetězec.

Přestože Ghana není tak závislá na ropě jako Nigérie nebo Angola, dopady poklesu světových cen ropy jsou i v jejím případě obrovské. Druhá největší ekonomika západní Afriky poroste podle posledních prognóz nejpomalejším tempem za 37 let.

Plánované výnosy z ropy ve výši 1,5 miliardy amerických dolarů se mohou snížit o více než dvě třetiny. Ministr financí totiž oznámil snížení této částky nejméně o miliardu, což představuje významný šok pro státní rozpočet na letošní rok. Výpadek bude pravděpodobně nutné kompenzovat dalšími půjčkami. Přitom příjmy z ropného sektoru měly za sebou tři stabilní roky a Ghaně se díky nim podařilo zdvojnásobit roční růst hrubého domácího produktu na více než 6 %. Vláda si již zajistila miliardu dolarů z fiskálního balíčku Mezinárodního měnového fondu na podporu rozvojových ekonomik zasažených pandemií.

Vyšší produkce ropy a plynu byla dosud považována za rozhodující faktor pro udržení růstu Ghany, nicméně propad cen těchto komodit přinutil vládu revidovat státní rozpočet a zvážit prozkoumání alternativních zdrojů příjmů. Od prosince 2010 dosáhla Ghana příjmů z ropy na úrovni vyšší než 7 miliard USD.

Zrušení a odklad některých investic bude mít ve střednědobém horizontu dopad na ty ghanské podniky, které by letos těžily z veřejných zakázek. Předpokládaný nedostatek příjmů z ropy omezí financování projektů kritické infrastruktury v zemědělství, zdravotnictví, školství a dopravě o přibližně 300 milionů ghanských cedi.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Akkře (Ghana). Autor: Robert Hrubý, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Ghana
• Témata: Koronavirus svět
• Oblasti podnikání: Nerostné suroviny a polotovary

Doporučujeme