Nizozemská ekonomika vykáže v roce 2020 nižší tempo růstu

Východiskem pro nizozemskou ekonomiku roku 2020 je zpomalení růstu HDP a nižší výhled investic. Všeobecně je očekáván další pokles růstu HDP, díky aktivní fiskální politice však pouze v řádu desetin procenta. Za jednu z hlavních překážek aktuálního růstu jsou považovány environmentální opatření vlády.

Nizozemské hospodářství ve srovnání s jinými velkými evropskými ekonomikami dosáhlo v roce 2019 příznivých výsledků. Přes relativně malé zvýšení reálných mezd došlo k růstu spotřeby domácností a také investice vykázaly nárůst. Pro rok 2020 je však všeobecně očekáváno zpomalení.

Nizozemsko je, podobně jako ČR, velmi otevřenou ekonomikou a bude ovlivněno slabším světovým růstem i očekávaným poklesem ve Spojených státech. Největší nizozemská banka ING očekává v roce 2020 růst HDP na úrovni 1,5 %, druhá největší Rabo Bank odhaduje, že ekonomika zpomalí růst na 1,2 % a prognóza v pořadí třetí banky ABN AMRO je pouze 1% růst.

Obecným faktorem negativně ovlivňující výhled pro 2020 je dopad očekávaného poklesu globální ekonomiky jak na objem nizozemského vývozu, tak na investice soukromého sektoru. V nadcházejícím období se tak nizozemská ekonomika bude muset spoléhat hlavně na spotřebu domácností a vládní výdaje: v případě domácností jsou důvodem daňové škrty a růst mezd; v případě vládních výdajů pak zejména zvýšení výdajů na obranu či péči o mládež.

Jedním z významných problémů pro nizozemské hospodářství se nově staly právní předpisy v oblasti životního prostředí. Národní nástroje pro omezení emisí dusíku nesplňovaly normy EU a vlády proto v této oblasti přijata rozhodnutí, která okamžitě negativně ovlivnila zejména proces udělování stavebních povolení.

U vývozu jsou prognózy pod historickými průměry, ale mírně vyšší než v roce 2019. Vzhledem k silnému růstu domácí poptávky dovoz překoná vývoz, plných 55 % dovozů je ovšem reexportováno. Dále se očekává, že inflace poklesne z vysokých 2,6 % v závěru r. 2019 na 1,8 % za rok 2020; hlavní příčinou tohoto vývoje je zvýšení snížené sazby DPH a růst mezd.

Na základě posledních údajů o bilaterálním obchodu s ČR za r. 2019 lze opět konstatovat jeho nárůst oproti předcházejícímu roku 2018. Český vývoz do Nizozemska v r. 2019 představoval 6,681 mld. EUR (nárůst o 7,2 % oproti 2018) a dovoz pak byl 4,434 mld. EUR (+6,2 % oproti 2018). Hlavní položky českého vývozu tvořily zpracovatelské jednotky, zařízení pro příjem, konverzi a vysílání hlasu a dat a motorová vozidla.

Nizozemsko měřeno obratem bilaterálního obchodu vystřídalo na pozici 8. nejvýznamnějšího partnera ČR Spojené království; z hlediska aktuálních trendů lze za perspektivní oblasti ekonomické spolupráce označit zejména elektromobilitu a ICT, z tradičních odvětví pak energetiku a strojírenský průmysl. 

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Haagu (Nizozemsko). Autor: Petr Kvaček, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Nizozemsko
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme