Nizozemská finanční podpora pro libanonské zemědělství

Mezinárodní organizace práce (ILO), Organizace OSN pro výživu a zemědělství (FAO) a nizozemská vláda spojily své síly a poskytly vybraným libanonským farmářům finanční podporu.

Prostřednictvím Ministerstva zemědělství Libanonu získali farmáři poukázky v hodnotě převyšující 250 000 USD určených na nákup zemědělských vstupů, zejména na nákup hnojiv a semen potřebných k udržení základní zemědělské produkce a k zachování pracovních míst v zemědělství. Jedná se o základní podporu zemědělského a potravinářského sektoru v Libanonu.

Ve světle hospodářské krize v Libanonu pokračuje Ministerstvo zemědělství Libanonu ve svém úsilí a spolupráci s mezinárodními organizacemi a dárcovskými zeměmi za účelem udržitelnosti libanonské zemědělské produkce. Nizozemská vláda vstoupila aktivně do spolupráce s FAO a ILO s novou iniciativou pro Libanon, zaměřenou na přibližně 500 zemědělců a drobných pěstitelů z provincií Akkar, severního Libanonu, údolí Bekaa a Baalbeck-Hermel.

Tato iniciativa spadá do programu podpory zemědělských vstupů, který je jedním ze základních programů v rámci nově zavedené libanonské národní zemědělské strategie pro léta 2020–2025. Program je považován za prioritu během krize nejen za účelem snížení rizika chudoby a zabezpečení základních potravin, ale také za účelem udržení zaměstnanosti v zemědělství.

V současném kontextu tato iniciativa znamená především ochranu pracovních míst a současně i zlepšení pracovních podmínek. ILO plánuje nadále stavět na této iniciativě a podporovat zemědělce také při řízení jejich farem z pohledu ochrany zdraví a bezpečnosti.

Nizozemsko hodnotí zapojení do tohoto projektu jako důležitý příspěvek do hospodářské obnovy Libanonu a stává se čím dál tím významnějším partnerem Libanonu v oblasti zemědělství.

Autor: Petr Sochor, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bejrútu. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Asie | Libanon | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zemědělství a lesnictví

Doporučujeme