Nizozemsko jako centrum biofarmaceutického průmyslu

Nizozemsko je oblíbenou destinací pro řadu významných biofarmaceutických společností, které se rozhodly zde založit sídlo pro výzkum, vývoj, výrobu, distribuci nebo logistiku. Jedná se celosvětově o jednu z nejvyšších koncentrací aktivity biologických věd a zdraví; vývoj léčiv zde zaměstnává přímo i nepřímo okolo 65 tisíc pracovníků.Sektor věd o živé přírodě a zdraví zahrnuje v Nizozemsku téměř tři tisíce inovativních společností v oblasti výzkumu a vývoje. Jejich činnost zasahuje do oblastí, jakými jsou např. výzkum rakoviny, kardiovaskulární, infekční a neurodegenerativní choroby, klinický výzkum, lékařské zobrazování v preventivní zdravotní péči, apod. Součástí sektoru věd o živé přírodě a zdraví je řada specializovaných vědeckých parků, které jsou rozmístěny po celé zemi. Každý vědecký park je klastrem startupů, malých a středních i velkých podniků, spolu s univerzitami a univerzitními zdravotnickými centry. Příklady takových parků jsou Leiden Bio Science Park nebo Pivot Park.

Jednou z klíčových oblastí v rámci věd o živé přírodě představuje biotechnologie. Nizozemsko je sídlem mnoha inovativních biotechnologických společností všech velikostí od startupů až po nadnárodní společnosti. Firmy jako např. GalapagosGenmab a Kiadis významně přispěly k vývoji nových léků, diagnostiky a průmyslových produktů. Většina těchto společností jsou soukromé nebo nezávislé organizace a primárně se zabývají léčebnými, diagnostickými a analytickými službami a dodávkami.

V důsledku Brexitu se novým sídlem Evropské agentury pro léčivé přípravky (EMA) stal Amsterdam. EMA dohlíží na standardy bezpečnosti, účinnosti a kvality všech léčivých přípravků dostupných na trhu EU. Nizozemská vláda očekává, že díky přilákání nových biofarmaceutických společností a poskytovatelů služeb dojde ve farmaceutickém průmyslu a sektoru služeb k vytvoření tisíce nových pracovních míst.

V Nizozemsku již působí mnoho předních nadnárodních farmaceutických podniků; jako příklad lze uvést MSDJanssen nebo Amgen. Jejich operace pokrývají vše od výzkumu a vývoje a výroby po logistiku a marketing. Mnohé zřídily v Nizozemsku své evropské ústředí nebo investovaly do nizozemských malých a středních podniků. V případě obratu obchodu se Nizozemsko již řadí na 7. místo v Evropě s farmaceutickým vývozem v celkové výši 27 miliard EUR a dovozem ve výši 19 miliard EUR.

Nizozemský sektor zdravotnictví aktuálně čelí mnoha výzvám. Podle ministerstva zdravotnictví a životního prostředí se výdaje na zdravotní péči (které mají příští rok dosáhnout úrovně 18 % HDP) v následujících letech dále zvýší. Většina těchto výdajů bude vzhledem k prodlužujícímu se věku věnována péči o seniory.

Novými oblastmi se silným tržním potenciálem bude zdravotnický software, telemedicína a elektronické zdravotnictví. Zdravotnické IT je v počátečním stadiu s velkými příležitostmi v oblasti bioinformatiky a biologických věd. Úspěch lze očekávat u inovačních technologií, včetně minimálně invazivního a neinvazivního vybavení. Dochází tak k širokému využití nositelných a implantovaných monitorovacích zařízení a aplikací, jako jsou např. chytré tkaniny s vestavěnými senzory či vodivou přízí, nebo prsteny a náramky s měřiči.

Nizozemským portálem věd o živé přírodě je Dutch Life Science. Informace o nizozemském zdravotnictví jsou na portálu Health Holland a katalog firem je k dispozici na Heatlh Holland Guide. Nizozemskou oborovou asociací je Holland Bio, oborovou veletržní akcí je World of Healthcare (každoročně se koná v Rotterdamu, letošní ročník proběhl v září).

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Haagu (Nizozemsko). Autor: Petr Kvaček, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme