Nizozemsko má jedno z nejpřísnějších azylových řízení v Evropě

Jak nebezpečné jsou bezpečné země?

Podle výsledků platformy pro investigativní žurnalistiku Investico a nizozemského deníku Trouw má Nizozemsko, i přes neustálá volání po zpřísnění podmínek stran některých členů parlamentu, jednu z nejpřísnějších azylových politik v Evropě.

Ta spočívá především v odmítnutí žádostí v počátečních fázích celého přijímacího procesu. Dalším z důležitých nástrojů, které jsou v nizozemském azylovém řízení aplikovány, je princip seznamu tzv. bezpečných zemí. O čem hovoříme? Občané těchto států mají jen malou šanci na azyl, dle průzkumů jen 2–5 % žádostí,  protože nizozemské ministerstvo zahraničí neeviduje nebezpečí systematické perzekuce, nebezpečí násilí nebo mučení či porušování základních lidských práv.

Nutno podotknout, že z evropských zemí má Nizozemsko suverénně nejdelší seznam bezpečných zemí (32). Druhé je Spojené království s 24 na státy a třetí Rakousko 20. Nutno podotknout, že i nizozemský výběr bezpečných zemí je diskutabilní, například Jamajku má Nizozemsko na seznamu jako jediný evropský stát. Podle studií bylo v roce 2016 žádostí o azyl z bezpečných zemí více než 40 %, nyní je to jen 22 %.

Zdroj: Trouw, str. 1
Sestavil kolektiv pracovníků CzechTrade Benelux

• Teritorium: Nizozemsko

Doporučujeme