Nizozemsko navyšuje vojenské výdaje a nabízí mezinárodní spolupráci

V návaznosti na aktuální geopolitický vývoj a zejména na válku na Ukrajině zveřejnila nizozemská vláda počátkem listopadu 2022 aktualizaci své Obranně-průmyslové strategie z roku 2018.

Provedla to formou tzv. Bílé knihy, v níž vytýčila hlavní priority a zásady pro budování nizozemských ozbrojených sil v blízké budoucnosti. Díky plánovaným investicím současné vlády splní Nizozemsko již v letech 2024–2025 standard NATO, podle něhož má na obranu vynakládat 2 % HDP.

Ilustrační fotografie

Na příští rok tak byla v návrhu nizozemského státního rozpočtu vyčleněna na obranu země částka 15 miliard eur, přičemž strukturální nárůst výdajů na obranu činí 5 miliard eur. Nizozemsko si plně uvědomuje, že posílením výdajů v oblasti obrany přispívá k bezpečnější Evropě, jejíž je nedílnou součástí.

Nizozemská armáda úzce spolupracuje s mnoha spojenci a partnery, ať už v rámci NATO nebo EU. Tato spolupráce probíhá ve třech úrovních: na politicko-strategické úrovni, na operační úrovni a při pořizování materiálu a systémů na podporu interoperability a standardizace.

Jaké nové typy letounů nabízejí tuzemští výrobci?

Stejně jako Nizozemsko zvyšují své výdaje na obranu i další evropské země, je tedy ideální doba pro nastavení těsnější spolupráce. Nizozemsko v tomto procesu plánuje hrát aktivní roli a přispět tak k rychlejšímu dosažení vyšší kolektivní operační připravenosti, k boji proti roztříštěnosti a k posílení evropské bezpečnostní infrastruktury. Nizozemsko se tím stane silnější a Evropa bezpečnější.

V rámci nizozemských ozbrojených složek se nákupem vojenského materiálu zabývá speciálně vyčleněná Organizace obranného materiálu (DMO), spadající pod ministerstvo obrany. Jedním z jejích bezprostředních cílů a úkolů v rámci Bílé knihy je zintenzivnění spolupráce s relevantními partnery, a to jak v rámci Nizozemska, tak s mezinárodními partnery v rámci NATO a EU.

Nizozemsko si plně uvědomuje, že není schopno chránit svou svobodu, bezpečnost a prosperitu samo. Z hlediska investic do obranné organizace se proto do budoucna plánuje soustředit na ty schopnosti, které v rámci těchto aliancí poskytují nejvyšší přidanou hodnotu.

Ilustrační fotografie

Modernizace a posílení obrany

V průběhu dlouho odkládané modernizace techniky bude integrovaná protivzdušná a protiraketová obrana posílena dodatečnou pozemní protivzdušnou obranou a dodatečným letectvem a také zbraňovými systémy dlouhého dosahu a přesně naváděných zbraní, které mohou být nasazeny i z fregat a ponorek. Pro možnost rychlé reakce v době krize budou armádní a námořní síly pro speciální operace posíleny o podpůrné jednotky a prostředky, jako jsou speciální vrtulníky.

DMO dále plánuje posílit schopnosti, které přispívají k národní bezpečnosti, včetně ochrany kritické infrastruktury a procesů. V případě námořnictva a letectva tak bude kladen důraz na získání větší úderné síly, což umožní více přispívat k mezinárodnímu společnému odstrašení a operacím na nejvyšším stupni spektra sil. Pro pozemní armádu je ústředním bodem další integrace s německou armádou a zvýšení kolektivní úderné síly. Vojenská policie se pak zaměří na informační technologie, možnosti výcviku a poskytování podpory pozemním operacím.

Digitrony slaví comeback. Český startup uspěl s technickou stavebnicí

Posílení mezinárodní spolupráce

Nizozemský zbrojní průmysl musí i nadále fungovat v rámci mezinárodního práva, tedy nevyrábět zbraně, které porušují válečné humanitární právo. Válka na Ukrajině způsobila změnu pohledu nizozemské veřejnosti na otázky války, míru a bezpečnostních hrozeb. Pokud se válka odehrává přímo u hranic Evropské unie, je nutné změnit způsob myšlení a především zajistit, aby Evropa byla i v budoucnu bezpečná. A to zejména zvýšením investic jak do obranných technologií, tak i do vzájemné spolupráce.

Evropa potřebuje nakoupit a standardizovat více společných zbraňových systémů. Pouze 11 % evropských zakázek v oblasti obrany se nyní nakupuje společně, což je dle DMO třeba změnit. Evropské armády nyní například operují s 16 různými typy stíhacích letadel, 12 typy tanků a 33 různými typy fregat.

Nizozemský obranný a bezpečnostní průmysl je velmi často dodavatelem komponentů, firmy jsou tak dlouhodobě navyklé na mezinárodní spolupráci. Válka na Ukrajině a předtím koronavirová pandemie přinesly nezbytnost větší strategické autonomie, což se týká i obranného průmyslu.

Nizozemsko má například velmi dobrou pozici v námořním sektoru a v high-tech oblastech, jako jsou radarové systémy, automatizace a robotizace, kybernetika a kybernetická bezpečnost, umělá inteligence, elektronický boj a vesmírné technologie. Žádná země však nemůže obsáhnout celé spektrum obranného průmyslu, takže například v oblasti výcvikových systémů, zbraňových systémů nebo munice má pro Nizozemsko význam úzce spolupracovat s ostatními partnery a zeměmi v rámci NATO a EU.

Ilustrační fotografie

Šance pro české firmy

Výše uvedená fakta a stávající trendy byly potvrzeny na nedávno uskutečněném veletrhu obranného průmyslu NEDS 2022 v Rotterdamu, v jehož rámci byly představeny nejen moderní vojenské technologie, ale také byly v jednotlivých sekcích konferenčního programu diskutovány výše uvedené otázky a možnosti mezinárodní spolupráce v obranném a bezpečnostním průmyslu.

Vzhledem k tomu, že dle informací sdělených hlavním řečníkem, státním tajemníkem nizozemského ministerstva obrany Christophe van der Maatem, se nizozemský obranný průmysl do budoucna plánuje soustředit zejména na posílení interoperability, společných akvizic a posílení inovačního a vědecko-výzkumného potenciálu, nabízejí se v této oblasti široké možnosti pro české firmy, působící v obranném a bezpečnostním průmyslu.

Příležitosti spočívají zejména ve spolupráci na společných projektech v těchto oborech a také v možnostech úspěšné účasti na tendrech vypsaných DMO v oblastech, v nichž Nizozemsko neplánuje výraznější posílení svých výrobních kapacit a aktivit.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Haagu (Nizozemsko). Autor: Stanislav Beneš, obchodně-ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Obranný průmysl

Doporučujeme