Nizozemsko posiluje pozici globálního producenta radioizotopů pro nukleární medicínu

Nizozemská vláda v září schválila kompletní program financování nového jaderného experimentálního reaktoru v rámci multidisciplinárního výzkumného centra ve městě Petten v severním Holandsku.

Nový reaktor nazvaný Pallas má nahradit více než půl století starý High Flux Reactor (HFR), díky němuž se Nizozemsko stalo hlavním světovým producentem radioaktivních izotopů, používaných v nukleární medicíně. Vzhledem ke spolupráci s provozovateli reaktoru Pallas se rýsují nové příležitosti také českým výzkumníkům a producentům radioizotopů i dalších komponentů.

Ilustrační fotografie

Většina světové produkce radioizotopů pro nukleární medicínu je situována ve čtyřech jaderných reaktorech umístěných po Evropě. Konkrétně se jedná o zařízení BR2 v Belgii, reaktor Maria v Polsku, český LVR15 ve výzkumném centru v Řeži a právě zmíněný HFR v Nizozemsku.

Radioizotopy, vyráběné v těchto zařízeních, jsou základem pro celé odvětví nukleární medicíny, kde jsou využívány zejména pro léčbu pacientů s nádorovými onemocněními. Jejich využití je ale mnohem širší, izotopy pomáhají například při diagnostikování kardiovaskulárních a infekčních onemocnění. Díky těsnému propojení produkce a výzkumu radioizotopů se také neustále posouvají možnosti léčby život ohrožujících nemocí.

ExportMag.cz: V Německu zaujala hra pro nevidomé, ti se podílejí i na jejím vývoji

Projekt na 50 let

Projekt reaktoru Pallas inicioval současný provozovatel reaktoru HFR, nizozemská skupina pro jaderný výzkum Nuclear Research Group (NRG), společně s firmami a výzkumnými centry, jako jsou Curium Pharma, Technická univerzita v Delftu, a také s výzkumným centrem Evropské unie JRC Petten, které sídlí v těsném sousedství reaktoru. NRG přitom dlouhodobě upozorňuje na zranitelnost dodavatelských řetězců, zajišťujících zásobování radioizotopy po celém světě.

Za rizikové faktory považuje velmi omezenou možnost navýšení výrobní kapacity v existujících zařízeních i stárnoucí reaktory s pravidelnější potřebou oprav a odstávek. Už nyní je na radioizotopech pouze z nizozemského Pettenu závislých více než třicet tisíc pacientů každý den a tento počet se podle očekávání bude zvětšovat. Kvůli takto vysokým číslům je neméně důležitá i čistě výzkumná role jaderných reaktorů.

Připravovaný reaktor Pallas bude schopen zabezpečit produkci izotopů v nukleární medicíně nejméně na dalších padesát let a posílí tak šance Nizozemska na udržení pozice globálního lídra trhu s izotopy i jeho přední roli v inovacích a objevech v nukleární medicíně. Výzkumné centrum v Pettenu zároveň aktivně koordinuje mezinárodní spolupráci mezi zmíněnými evropskými instituty.

Jedním z projektů je například program pro výzkum reaktorů, založených na roztavených solích, který cílí na snižování emisí CO₂. Na tomto programu se aktivně podílí také Ústav jaderného výzkumu v Řeži. Stavba nového reaktoru Pallas tak nabízí možnosti dalšího prohloubení česko-nizozemské spolupráce v oblasti nukleární medicíny a posílení role Česka při navyšování celosvětové produkce radioizotopů.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Haagu (Nizozemsko). Autoři: Anna Žižková, stážistka, Stanislav Beneš, obchodně-ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Nizozemsko | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme