Nizozemsko: Rychleji a více? Bez milionových investic je stěží

Aktuální stav kolejnic nedovoluje plánované posílení vlakového spojení.

„Kolejnice pro vlakovou dopravu nejsou na mnoha místech v Nizozemsku vhodné pro vysokorychlostní vlaky a vyšší zátěž,“ prohlásil mluvčí ProRail, nizozemské vládní organizace pro údržbu a rozvoj národní vlakové infrastruktury.
Potvrdil tak znepokojení ze strany Technické univerzity v Delftu, která vypracovala studii o kvalitě vlakové sítě a pokrytí v Nizozemsku. Dle výsledků průzkumu by mohl podklad pod železniční sítí na mnoha místech zkolabovat, pokud se zvýší rychlost vlaků a frekvence spojů.
„Velká část železniční sítě byla vybudována na jílu nebo rašelinové půdě. Pevná pískovcová půda je v Nizozemsku raritou. Části drah se propadají kvůli váze vlaků, dešti a špatnému odvodňování. Očekává se nutnost úprav podpovrchových úprav, které sebou přinesou výstavbu nových kolejnic, výhybek, mostů a viaduktů. Společně s odborníky na výstavbu hledáme nejvhodnější řešení. Náklady se budou tak či tak pohybovat v řádech stovek milionů EUR už proto, že se tento problém týká plošně celého Nizozemska,“ dodává mluvčí ProRail.
Nederladse Spoorwegen, státem vlastněný provozovatel vlakové přepravy, plánuje pro stále narůstající počet cestujících zvýšit rychlost vlaků a navýšit i četnost vlakových spojení. „Naším cílem je provoz vlaků ve 200 kilometrové rychlosti, ideálně každých 10 minut – to je ale vzhledem k aktuálnímu stavu nemožné.“

Zdroj: NU.nl
Sestavil kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře CzechTrade Benelux

• Teritorium: Nizozemsko

Doporučujeme