Nižší daně, granty, podpory, Švédsko nabízí investorům řadu pobídek

Od pobídek ke snižování emisí, přes inovace a granty na výzkum a vývoj až po daňové úlevy pro zaměstnance. Švédsko nabízí zahraničním firmám, které chtějí v zemi investovat, řadu pobídek na celostátní i regionální úrovni.

Zahraniční společnosti, které chtějí ve Švédsku začít podnikat nebo expandovat, mohou požádat o celou škálu různých podpor a dotací. Švédsko se vyznačuje tím, že je v popředí zelených pobídek pro udržitelná řešení. Zároveň patří k zemím s největší intenzitou výzkumu a vývoje na světě a nabízí štědré granty i v této oblasti.

Ilustrační fotografie

V neposlední řadě zahraniční investoři mohou ve Švédsku využívat vysoce konkurenčních daňových podmínek a režimů daňových úlev pro zahraniční pracovníky s odbornými znalosti.

Prvním programem pro udržitelná řešení je „Průmyslový skok“ zaměřený na technologický posun a inovace v oblasti snižování emisí z průmyslové výroby. Cílem je snižovat emise skleníkových plynů a usilovat o inovativní řešení a rozvoj nových technologií. Granty, které přiděluje Švédská energetická agentura, mohou být poskytnuty na aplikovaný výzkum a vývoj, studie proveditelnosti či průmyslové projekty.

ExportMag.cz: Odkaz Bati žije, exportéři zavádějí jeho systém vedení firmy

Druhým programem pobídek pro udržitelná řešení je „Klimatický skok“, který podporuje spolupráci v oblasti energetiky. Investice v rámci programu by měly být zaměřeny na přechod od fosilních paliv. Program spravuje Krajská správní rada a granty schvaluje Švédská agentura pro ochranu životního prostředí.

Granty také do regionů

Prostřednictvím různých programů mohou společnosti získat granty zaměřené na výzkum a vývoj. Programy, které má na starosti Švédská inovační agentura Vinnova, mohou být specificky zaměřené na určitý sektor nebo odvětví, od projektů v kovoprůmyslu či automobilovém průmyslu, až po automatizaci a digitalizaci.

Firmy, které chtějí založit své nové provozy v rozvojových oblastech švédských regionů, mohou žádat o granty na částečné financování investic nebo mzdových nákladů. Sídlo společnosti přitom musí být v jedné ze tří rozvojových oblastí podle požadavků Švédské agentury pro hospodářský a regionální růst. Vzhledem k velké rozloze Švédska lze kromě toho také čerpat granty také na regionální dopravu, což pomáhá kompenzovat nevýhody logistických nákladů při provádění obchodních aktivit ve vybraných vzdálených severních krajích.

Ilustrační fotografie

Ve Švédsku je také možné využívat daňových pobídek, které stimulují výzkum a vývoj, což přímo snižuje měsíční náklady práce. Sleva na dani z výzkumu a vývoje je relativně snadno dostupná, výzkum a vývoj ale musí mít komerční účel s důrazem na vytváření nových znalostí. Ve Švédsku je také možné využívat systému daňových úlev k lákání špičkových zahraničních odborníků. Motivační daňová pobídka se projevuje jak v odpočtu v příjmech zaměstnance, tak ve srážkách příspěvků zaměstnavatele.

Pomáhá i rizikový kapitál

Zahraniční firmy mohou také žádat o finanční podporu při zaměstnávání osob, které jsou již delší dobu nezaměstnané, nebo nově přišly do Švédska. V neposlední řadě mají začínající firmy ve Švédsku také několik možností, jak získat finanční prostředky prostřednictví rizikového kapitálu; Almi a Almi Invest poskytují půjčky a rizikový kapitál a pomáhají společnostem při rozvoji jejich podnikání.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Stockholmu (Švédsko). Autor: Martin Bašta, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Evropa | Švédsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Investice

Doporučujeme