Nižší náklady a účinnější ochrana přírody. Digitalizace rybářství pomůže firmám i úřadům

Internet věcí, pokročilá analytika i umělá inteligence jsou klíčem pro efektivnější a udržitelnější rybářství. Díky digitalizaci mohou rybáři lépe plánovat své trasy, vyhnout se ohroženým druhům ryb a zákazník získá více informací o produktu.

Komerční rybářství se stává náročnějším odvětvím. S rozvojem urbanizace, rostoucí celosvětovou populací a silnější střední třídou roste poptávka po rybách. Zákazníci navíc stále častěji upřednostňují zdravé potraviny a hledají alternativy k červenému masu.

Podle odhadu poradenské společnosti McKinsey & Company vzroste mezi roky 2016 a 2030 spotřeba ryb o dvacet procent. Přitom je stále těžší ve volné přírodě ryby chytit. Množství ryb ulovených ve volné přírodě proto klesá. Naopak stále více ryb pochází z farem, sádek a podobných zařízení.

V současnosti je pětkrát náročnější získat úlovek než v roce 1950 (v přepočtu na kilowatthodiny). Rybáři kvůli tenčící se populaci nejžádanějších druhů ryb musejí dále na moře. Roste tak jejich uhlíková stopa a 90 procent světových oceánů se stalo lovištěm.

Rybář – analytik

Celé odvětví podléhá řadě regulačních opatření z politických, ale zejména environmentálních důvodů. Tam, kde regulace selhává, je řešením digitalizace. Rybářské lodi již nyní disponují řadou senzorů, jako jsou GPS lokátory či automatické kamery, firmy ovšem získaná data často neanalyzují. Podle McKinsey & Company je proto budoucností rybářství pokročilá analytika, díky níž by mohly celému sektoru klesnout roční provozní náklady o 11 miliard dolarů a zisky vzrůst až 53 miliard dolarů.

Pokročilá analytika používá sofistikované metody pro sběr, zpracování a interpretaci velkých objemů dat. Podrobné analýzy umožní rybářům, ale také ekologům a vědcům lepší pochopení oceánů i pohybů ryb. Data nemusí být získávána pouze ze senzorů lodí, ale také z dronů či satelitů. Ty poskytují ucelený pohled na rozsáhlá území.

Neustále v obraze

Rozvoj internetu věcí umožňuje v reálném čase odesílat a analyzovat data o poloze nebo o spotřebě pohonných hmot. V pobřežních vodách se může loď napojit ke 3G a 4G sítím, na otevřeném moři je nutné připojením přes satelit. Díky tomu lze lépe reagovat na aktuální podmínky a nastavit optimální kurz.

Kamery napojené na umělou inteligenci hrají zásadní roli při kategorizaci úlovku. S pomocí strojového učení lze přesněji zaznamenat parametry úlovku zejména velikost a druhy ryb, ale také čas a přesnou lokalitu.

Překážkou pro digitalizaci rybářství se může stát nedostatek technicky zaměřených zaměstnanců. Na trhu práce prozatím přetrvává nedostatek datových analytiků a inženýrů, situace se nicméně pomalu zlepšuje a jejich počty rostou.

Převzato z webu Euro.cz. Autor: Adam Krupa

• Teritorium: Zahraničí
• Oblasti podnikání: Ostatní

Doporučujeme