Nižší úroda brambor v Bosně a Hercegovině

Nepříznivé počasí jako jarní mráz a poté dlouhotrvající sucho a vysoké teploty se nepříznivě projevilo na letošní úrodě brambor v Bosně a Hercegovině.

Sucho a vysoké teploty způsobily, že výnosy z ploch osazených bramborami budou nižší i o více než 30 % oproti minulým rokům. V loňském roce navíc byl na trhu Bosny a Hercegoviny přebytek brambor, který způsobil, že řada pěstitelů brambor nemohla produkci prodat a tím se dostali do situace, kdy neměli prostředky na novou sazbu.

Z toho důvodu byla osázena menší plocha a zpravidla také méně kvalitní sadbou. Tato situace nyní vede k celkovému nedostatku brambor na trhu v Bosně a Hercegovině a nárůstu cen.

Aktuální velkoobchodní cena brambor se pohybuje kolem 0,30 EUR za jeden kilogram, což je skoro dvojnásobek oproti cenám na jaře tohoto roku. Maloobchodní cena je nyní na úrovni 0,40 EUR za jeden kilogram a očekává se, že ještě poroste.

Obdobná situace je také v sousedních zemích, jako jsou Chorvatsko a Srbsko, kde se rovněž potýkají s problémem neúrody. Proto Bosna a Hercegovina bude muset situaci řešit dovozem z dalších zemí.

Dá se předpokládat, že i Srbsko a Chorvatsko budou hledat možnosti nákupu brambor v zahraničí, což by mohla být příležitost pro ty české pěstitele brambor, kteří budou mít volnou část produkce nad své smluvní závazky k prodeji.

Autor: Vladimír Váňa, zemědělský diplomat, velvyslanectví ČR v Bělehradě. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí

Doporučujeme