Norsko rekordně investuje do zdravotnictví a snaží se urychlit jeho digitalizaci

V souvislosti s pandemií covidu-19 se zdravotnictví dostalo do popředí politického zájmu prakticky po celém světě. Nejinak je tomu i v Norsku.

Tamější populace navíc rychle stárne a má vysoké nároky, co se týče kvality a dostupnosti péče navzdory řídkému osídlení a odlehlosti některých regionů. Není proto divu, že investice právě do tohoto odvětví jsou jednou z hlavních priorit nové norské vlády. Plánuje se či již probíhá výstavba nových zdravotnických zařízení, zároveň pokračuje již nyní velmi silný trend digitalizace zdravotnické péče.

Ilustrační fotografie

Norsko si tradičně velmi zakládá na kvalitě a dostupnosti svých zdravotnických služeb – jedná se o důležitou součást severského konceptu státu blahobytu. Dva trendy – stárnutí populace a prohlubující se nedostatek pracovních sil – nicméně představují čím dál větší výzvu pro udržení úrovně zdravotní péče, na jakou jsou Norové zvyklí.

Vláda si problém uvědomuje a akcentuje zejména nutnost zajistit dostupnou péči napříč norskými regiony – ty jsou často velmi odlehlé a potýkají se s omezenou nabídkou zdravotnických služeb.

V důsledku zvyšujícího se počtu seniorů, rozšiřování sítě zdravotnických zařízení a celkové modernizace sektoru v posledních letech stát a obce vyčleňují stále větší množství finančních prostředků na zdravotní péči a s ní související investice. Tento trend přitom ještě znásobila pandemie. Například jen v roce 2022 se zdravotnický sektor dočká od státu investic za celkem cca 440 mld. CZK.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Vláda letos finančně podpoří např. start tří nových významných projektů – výstavbu nemocnic ve městech Skien a Haugesund či nové psychiatrické kliniky v rámci univerzitní nemocnice v Oslo. Ta se má do roku 2030 dočkat zcela zásadní modernizace svých dvou areálů Aker a Rikshospitalet, které budou po dokončení nabízet špičkové služby 200 tisícům obyvatel okolních městských částí.

Během dvou let má být také dokončena modernizace Radiumhospitalet – jednoho z předních světových onkologických pracovišť. V plánu je výstavba dalších nových regionálních zdravotnických zařízení či domovů pro seniory. Velkým tématem je také kapacita jednotek intenzivní péče – během pandemie vyšlo najevo, že v minulých letech došlo k jejich významnému omezování, což dostávalo místní zdravotnický systém pod značný tlak. Vláda proto chce kapacity intenzivní péče po letech útlumu opět navyšovat.

Modernizace stávajících a budování nových zařízení s sebou ponese značnou poptávku po dodávkách jejich vybavení, což představuje zajímavou příležitost pro české firmy. Jedná se o širokou škálu lékařských, zubolékařských a zvěrolékařských nástrojů a zdravotnických pomůcek, zájem bude také o zdravotnické vozíky, lůžka, diagnostické přístroje, apod. Konkrétní poptávky lze sledovat na norském portálu veřejných zakázek Doffin.

Digitalizace norského zdravotnictví

Samostatnou a velmi důležitou kapitolou norského zdravotnictví je jeho digitalizace. Stěžejním trendem začíná být distanční zdravotnická péče („digital care“) reagující na zvyšování poptávky po zdravotnických službách vlivem stárnutí populace a s tím spojený tlak na personální kapacity zdravotníků. Do budoucna bude snahou přesouvat zdravotnické poradenství do virtuálního prostředí, a na dálku tak řešit maximum možného.

Vláda za tímto účelem podporuje vědeckovýzkumné projekty a připravuje vydání tematické bílé knihy, zabývající se rozvojem souvisejících technologií. Velké poptávce se zde proto těší nabídky kvalitních IT řešení pro zajištění distanční péče – české inovativní IT společnosti mají v této oblasti dobré předpoklady uspět i na náročném norském trhu.

Perspektivní jsou i veškeré digitální technologie, včetně zařízení, která jsou schopna pacienta průběžně monitorovat, aniž by byl upoután na lůžko, či robotických řešení, jež mohou přispět k mobilitě klientů či jakkoliv usnadnit práci zdravotnickému personálu.

Podrobnější informace o norských společnostech a výzkumných institucích, které se zabývají inovativními technologiemi ve zdravotnictví, mohou čeští zájemci nalézt na webových stránkách oborového klastru Norway Health Tech. Zde lze také získat přehled o souvisejících akcích (veletrhy, konference, apod.) s možností navázání zajímavých kontaktů pro české subjekty.

Další informace k tématu může poskytnout zahraniční zastoupení CzechTrade ve Stockholmu (jež pokrývá i teritorium Norska) nebo české velvyslanectví v Oslo.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Oslo (Norsko). Autor: Ondřej Fiala, zástupce velvyslance.

• Teritorium: Evropa | Norsko | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Zdravotnická technika

Doporučujeme