Nová aliance razí cestu k obchodu a inovacím v Peru

Čeští podnikatelé se mohou od června 2019 obrátit v Peru na novou alianci, která podporuje rozvoj vztahů mezi Českem a Peru v oblasti obchodu, výzkumu a inovativních řešení. Aliance pro podnikatelské inovace (Czech – Peru Alliance for Business Innovation) je tak vedle ambasády a zdejší kanceláře CzechTrade dalším významným kontaktním místem pro tuzemské firmy v latinskoamerické zemi.

Iniciativa založit uskupení spojující české a peruánské subjekty z oblasti obchodu a výzkumu se zrodila v souvislosti s rostoucí obchodní aktivitou mezi oběma zeměmi právě v oblasti inovací a technologií, po kterých je v Peru značná poptávka. To potvrdily jak nedávné individuální služby českým firmám z oblasti smart cities, IT či moderní zdravotnické techniky, které velvyslanectví v Limě zprostředkovávalo, tak dubnová podnikatelská mise z oblasti environmentálních technologií doprovázející ministra životního prostředí Richarda Brabce v Peru.

Peru na těchto akcích potvrdilo velký potenciál pro český vývoz moderních technologií i přenos českého inovativního know-how. S ohledem na poměrně komplikované právní a obchodní prostředí jihoamerické země však české firmy potřebují v tomto relativně těžkém teritoriu dlouhodobý intenzivní „doprovod“, který prvotní zájem peruánské strany o česká řešení přetaví v konkrétní zakázky, ať už se jedná o follow-up získaných kontaktů, či právní poradenství při zakládání místního obchodního zastoupení.

Alianci pro podnikatelské inovace založil český právník Vladislav Michalčík, který dlouhodobě žije v Limě, na základě konzultací s českým velvyslanectvím a zdejší kanceláří CzechTrade. Jejím cílem je nejen zastupovat české podnikatele ve vztazích s peruánským soukromým sektorem, ale napojit je i na místní inovativní huby a obchodní univerzity a hledat příležitosti například také v oblasti dodávek technologií pro výzkum.

Spolupráce s univerzitou ESAN

Nová Aliance tak pomůže vytvořit synergie při budování trhu pro české výrobky ve vybraných segmentech. Aliance už uzavřela dohodu o spolupráci s limskou univerzitou ESAN, která je jedničkou mezi obchodními školami v Peru a patří do TOP10 obchodních univerzit v Latinské Americe. Díky této dohodě se mohou českým firmám či výzkumným institucím otevřít dveře do oblasti peruánského výzkumu a IT.

Více informací o nové platformě naleznete na webu Czech Innovation.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Limě (Peru). Autorka: Radka Sibille, ekonomická diplomatka.

• Teritorium: Amerika | Peru | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme