Nová brazilská vláda snižuje cla

Brazílie je dlouhodobě jednou z nejuzavřenějších ekonomik světa. Podle hodnocení Světové obchodní organizace zaujímá 65. pozici ze 75 hodnocených zemí. Důvodem jsou vysoká cla, další poplatky spojené s dovozem a netarifní dovozní opatření.S nástupem nové vlády vedené prezidentem Jairem Bolsonarem se ale situace začíná zvolna měnit. Cílem nového vedení země je především usnadnění vstupu moderních technologií. To by mělo napomoci k vyšší konkurenceschopnosti země v mezinárodním prostředí. Vláda již začala se snižováním cel u výrobků z ICT sektoru. Redukce cel by měla probíhat v několika fázích a měla by být dokončena v roce 2021.

Pro české exportéry je zásadní vývoj z poslední doby, kdy jihoamerické uskupení Mercosur zahrnující kromě Brazílie také Argentinu, Paraguay a Uruguay podepsalo po dvacetiletém vyjednávání dohodu o volném obchodu s Evropskou unií. S výjimkou zemí Latinské Ameriky Brazílie dosud nemá samostatně uzavřenou žádnou dohodu o volném obchodu.

Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Miroslav Manďák, CzechTrade São Paulo.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Amerika | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme