Nová centra excelence se zaměří na digitalizaci a zelenou přeměnu

Evropská komise navrhla financování pěti nových platforem pro vytvoření center odborné excelence (Centres of Vocational Excellence), které budou podpořeny z programu Erasmus+.

Každá platforma získá grant ve výši maximálně 4 milionů euro. Tematicky se platformy zaměří na podporu hlavních priorit EU, především na digitalizaci a přechod na zelenou ekonomiku. Konkrétně se platformy zaměří na zelené inovace, mikroelektroniku, nábytkářství a dřevařské odvětví, inkluzivní správu a ekologizaci měst.

Do platforem se zapojí i dva české subjekty, konkrétně do platformy pro ekologizaci měst. 

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme