Nová dohoda NAFTA podepsána, cla na dovoz hliníku a oceli zůstávají

Americký prezident Donald Trump, kanadský předseda vlády Justin Trudeau a mexický prezident Enrique Peña Nieto podepsali v pátek, 30. listopadu 2018 obchodní dohodu USMCA, která nahrazuje či modernizuje stávající Severoamerickou dohodu o volném obchodu (North American Free Trade Agreement, NAFTA).Ceremoniál podpisu dohody se odehrál v argentinském Buenos Aires před zahájením summitu G-20 a proběhl i přes skutečnost, že dodatečné tarify na hliník a ocel dovážené do USA jsou stále platné i pro Kanadu a Mexiko. Následně musí být dohoda ratifikována parlamenty všech tří zemí s tím, že se její vstup v platnost očekává k 1. lednu 2020.

Oproti původní dohodě posiluje USMCA ochranářská opatření severoamerického automobilového průmyslu. Minimálně 75 % všech komponent a součástek vyráběných automobilů musí být vyrobeno na území Severní Ameriky, což je o 12,5 % více, než platilo v rámci dohody NAFTA. Automobily, které nebudou splňovat nová pravidla o původu, budou předmětem celních tarifů. Dohoda nadále zachovává USA možnost uvalit ve jménu ochrany národní bezpečnosti mimořádná cla ve výši až 25 % na dovoz automobilů a automobilových součástí.

Nejméně 40–45 % pracovníků podílejících se na procesu výroby musí podle nové dohody pobírat za odvedenou práci minimálně 16 dolarů za hodinu. Dohoda dále otevírá americkým firmám kanadský trh s mléčnými výrobky, drůbeží a vejci. Tento bod je prezidentem Trumpem považován za velký úspěch, neboť kanadský systém řízení dodávek mléčných produktů a drůbeže podle něj vážně narušoval volnou hospodářskou soutěž.

Američtí vyjednavači dosáhli toho, že tyto nové vývozní kvóty bude Kanada poskytovat výlučně Spojeným státům. Na druhou stranu Kanada otevře pouze 3,6 % tohoto trhu, tedy výrazně méně, než původně žádala americká strana. Novinkou je také tzv. Sunset Clause, která dohodu uzavírá na dobu 16 let s možností jejího dalšího prodloužení, nicméně každých 6 let musí být kontrolována její relevance.

USMCA musí nyní projít ratifikačním procesem ve všech třech zemích. V US Kongresu se stane předmětem širší diskuze, avšak nepředpokládá se, že by zde USMCA ratifikována nebyla. USMCA, jakkoliv není dokonalá, je lepší než dohoda žádná. Pokud by totiž USMCA schválena nebyla, hrozilo by, že prezident Trump od stávající dohody NAFTA odstoupí, a tím by došlo k oslabení konkurenceschopnosti celého severoamerického kontinentu. Z politického pohledu je uzavření USMCA považováno za vítězství prezidenta Trumpa, který se zasazoval o modernizaci stávající dohody NAFTA od počátku svého zvolení do funkce.

Pro EU a pro Českou republiku přináší uzavření USMCM komplikaci zejména v podobě zvýšení podílu automobilových součástí severoamerického původu ze 62,5 % na 75 %. Uvedené opatření omezí vývoz těchto součástí na severoamerický kontinent. Podstatná je zároveň skutečnost, že z cel na dovoz hliníku a ocele do USA nedostala Kanada a Mexiko výjimku ani po podepsání USMCA. Z toho lze usuzovat, že cla na dovoz těchto komodit do USA zůstanou zřejmě nadále v platnosti.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky ve Washingtonu (Spojené státy americké). Autor: Jiří Janíček, ekonomický diplomat.

Doporučujeme