Nová dohoda uzavřená v oblasti textilního průmyslu

Dohodu uzavřely i když je dohoda mezi Evropskou Unií a Mercosurem na spadnutí. Tato dohoda by měla být poté schválena v rámci smlouvy mezi Evropskou Unií a Mercosurem. 


  • Země: AR – Argentina, BR – Brazílie
  • Datum zveřejnění: 09.03.2018

Hlavní náplní dohody je snížení celní zátěže na textilní výrobky a vytvoření volného obchodu v této oblasti. Stěžejní proto bylo určit pravidla původu, na kterých by se shodly všechny tři strany. Panuje zde totiž obava, že by v rámci této dohody, mohlo dojít k přílivu textilu z Číny.  Smlouva byla již předložena vládám všech tří stran ke schválení. 

Zpracoval kolektiv pracovníků zahraniční kanceláře Czech trade Buenos Aires
Zdroj: La Nación

Souborové přílohy

• Teritorium: Amerika | Argentina | Brazílie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme