Nová doporučení Komise v boji proti internetovému pirátství

Komise přijala ve čtvrtek 4. května nová doporučení proti komerčně zaměřenému online pirátství sportovních a jiných typů živých přenosů, jako jsou koncerty a divadelní představení. 

Doporučení se zaměřuje na tři hlavní oblasti: Rychlé zpracování oznámení týkajících se živých akcí; Dynamické blokování; Obchodní nabídky a informovanost.

Toto doporučení umožní posílit spolupráci mezi příslušnými vnitrostátními orgány, nositeli práv a zprostředkovateli v oblasti řešení neoprávněné retransmise živých akcí. Má také napomoci k lepší výměně informací mezi správními orgány. S tím souvisí i zavedení monitorovacího systému s cílem posoudit jeho účinnost v boji proti pirátství.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Software a ICT služby

Doporučujeme