Nová etapa spolupráce ČR a Rozvojového programu OSN – zapojte se s Vaším inovativním řešením!

Na jaře roku 2018 byl zahájen nový program Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN, který je součástí Rozvojového programu OSN a navázel tak na dlouhodobé partnerství ČR s UNDP (Czech Trust Fund).

Partnerství se zaměřuje na hledání inovativních řešení rozvojových problémů, prozatím bylo v jeho rámci podpořeno 17 projektů v Bosně a Hercegovině, Gruzii a Moldavsku. Úspěch programu vzbudil zájem v Polsku a Slovensku, které chystají jeho replikaci v rámci vlastní rozvojové spolupráce.

Nadace Veronica. Foto: Eva Lacinová

„Současným trendem v oblasti rozvojové spolupráce je důraz na zapojování soukromého sektoru a mobilizaci finančních prostředků nad rámec veřejných financí. Zvyšuje se tím počet možností, které jsou k dispozici pro řešení rozvojových problémů a tím i jejich dopad. Jedná se o moderní přístup, a já jsem rád, že se do něj Česká republika zapojuje,“ říká náměstek ministra zahraničních věcí ČR pro řízení sekce mimoevropských zemí, rozvojové a ekonomické spolupráce Martin Tlapa o programu zahájeném v roce 2018.

Úkolem Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN (anglicky: Czech-UNDP Partnership for Sustainable Development Goals, zkráceně: CUP) je přispívání k dlouhodobému udržitelnému rozvoji ve vybraných zemích – a to skrze sdílení české expertízy společně s realizací inovativních řešení s potenciálem pro rozšíření napříč sektory a regiony.

CUP tak následuje celosvětový trend, který upozorňuje na nezbytnost zapojení všech dostupných finančních zdrojů – veřejných i soukromých, lokálních i mezinárodních – pro zvýšení pozitivního dopadu rozvojových aktivit.

Kvalita a inovace především

Nejnovější prvkem v rámci spolupráce České republiky s UNDP je tzv. Challenge Fund, který slouží jako jedinečná platforma pro předáváním tolik ceněné české expertízy. „Poprvé byl tento nástroj využit v Malawi, Češi byli mezi prvními, kdo jej upravil jako nástroj pro další realizaci projektů – a jeho výjimečnost spočívá v tom, že zdůrazňuje potřebu využití inovativních přístupů pro řešení rozvojových problémů,“ říká ředitel Odboru rozvojové spolupráce a humanitární pomoci MZV Václav Bálek o základu nového programu.

„Zpravidla totiž rozvojová spolupráce probíhá tak, že jsou ve spolupráci s místními obyvateli stanoveny cíle, výstupy a aktivity, pro jejichž naplnění se hledá vhodný realizátor. Zde jsou však ve spolupráci s lokálními partnery předem detailně definovány konkrétní problémy, následně již necháme samotné realizátory navrhnout vhodné přístupy. Z nich poté vybereme ty nejvhodnější na základě kvality, míry inovace a potenciálu pro další rozšíření,“ dodává k detailům jedinečného přístupu.

CUP se ve spolupráci s lokálními pobočkami UNDP v první řadě zaměřuje na Bosnu a Hercegovinu, Gruzii a Moldavsko, kde prostřednictvím sdílení českého know-how a inovací přispívá k budování místních kapacit pro řešení rozvojových problémů. Soustředit se bude na čtyři klíčové sektory – správu věcí veřejných, udržitelné nakládání s přírodními zdroji, ekonomickou transformaci a zemědělství a rozvoj venkova. Úspěch programu však stojí zejména na úzké spolupráci českých subjektů a místních partnerů.

Češi nám hodně pomohli

„Všichni vědí, že mají Češi hodně zkušeností s řešením dopadů povodní. Málo se ale už mluví o tom, že nejde jen o klasické postupy a robustní řešení, které jsou vhodné pro velké řeky, ale že existují také moderní technologie, které přináší levné řešení pro boj s povodněmi na malých tocích,“ uvádí Senida Dzajic-Rghei z Hydroinformatics Institute, která dohlíží na instalaci stanic sbírající informace o spodních tocích a řešící problém s tzv. bleskovými povodněmi. „Systém nejen, že sebere informace, ke kterým se nelze jinak dostat, ale zároveň je vyhodnotí.V případě zvýšených spodních hladin ihned odešle i krátkou zprávu odpovědným osobám a upozorní na blížící se nebezpečí,“ popisuje fungování systému.

„My bychom si nemohli dovolit řešení, která se používají v západní Evropě. Neměli bychom na jeho provoz, také by mohl být problém s uskladněním. My jsme moc rádi za to, co nám přinesla firma Zikmund electronics s.r.o., je to kvalitní a efektivní řešení. Češi nám hodně pomohli,“ říká zástupce Vodovodů a kanalizací z Bijeliny v Bosně a Hercegovině, která bude využívat tlačnou kameru pro inspekci kanalizací, což jí umožní rychle a levně řešit případné problémy.

Nadšení panuje také na české straně, Petr Zikmund k rozvoji své firmy a spolupráci říká: „V oblasti vývoje a výroby kamerových systémů pro inspekce kanalizací pracujeme již téměř 30 let. Je to doba, kdy jsme dokázali vyvinout celou řadu detekčních a kontrolních systémů pro práci v různých úrovních nepřístupných prostor. Jsme moc rádi, že naše novinka – tlačná kamera TechWorm našla uplatnění i v zahraničí, kde bude pomáhat při detekci závad v potrubních systémech. Věříme, že časem bude možnost dodávat i velké inspekční a detekční systémy do této rozvojové oblasti.“ Pro své mimořádné vlastnosti byl TechWorm přihlášen do soutěže o Cenu Inovace roku 2019.

„Byla to pro nás naprosto jedinečná zkušenost, pomohli jsme vyřešit místní problém se zavaděním nových technologií do správy města a zároveň jsme si otevřeli dveře k navázání dalších partnerství v Bosně a Hercegovině,“ míní Lukáš Blatecký, projektový manažer firmy Incinity, s.r.o., inovační firmy Zlínského kraje za rok 2018 a prvního z realizátorů inovačních řešení, která se podílela na zavedení nového e-systému pro veřejnou správu ve městě Tuzla.

Seznam celkem 17 podpořených projektů lze najít na webu Eurasia UNDP.

Česká inspirace pro rozvojovou spolupráci

„UNDP vysoce cení inovativní přístup, který rozpracovali a prosazují čeští zástupci v regionálním centru v Istanbulu, stávají se tak již po několikáté inspirací pro další projekty a partnerství. Vyzýváme tedy české subjekty, aby se zapojily se svými inovativními řešeními, jelikož se jedná o unikátní příležitost, jak nejen pomáhat, ale i inspirovat ostatní,“ uvádí Dagmar Novohradská, programová manažerka CUP, zastupující v UNDP Ministerstvo zahraničních věcí ČR.

Její slova potvrzují, že spolupráce České republiky s UNDP zaznamenává úspěch nejen plodným sdílením českých expertních zkušeností s přechodem k demokracii a tržnímu hospodářství, ale slouží i jako důkaz připravenosti České republiky na roli stabilního partnera na mezinárodní rozvojové scéně.

Více informací o programu „Partnerství pro Cíle udržitelného rozvoje mezi Českou republikou a Rozvojovým programem OSN (Czech-UNDP Partnership for Sustainable Development Goals)“ naleznete na webu UNDP Europe and Central Asia.

Informace poskytnuta Czech-UNDP Partnership for SDGs. Foto: Eva Lacinová.

• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme