Nová indická vláda chystá ambiciózní ekonomické reformy

Z právě skončených parlamentních voleb vzešel jako vítěz dosavadní premiér Naréndra Módí a do reformního snažení se nyní může díky obrovské důvěře voličům opřít s ještě silnějším mandátem než před pěti lety. Staronový kabinet připravuje pod taktovkou premiéra soubor zásadních hospodářských reforem, které chce prosazovat ve svižném tempu již v následujících měsících.Cílem avizovaných kroků je posilovat konkurenceschopnost indické ekonomiky a dále zlepšovat podnikatelské prostředí, aby zejména zahraniční investoři svými projekty podpořili hospodářských růst a tvorbu nových pracovních míst.

Významných rozhodnutí bychom se od Módího vlády měli dočkat již v prvních 100 dnech. Reformy budou zahrnovat změny v pracovním právu, privatizaci státních podniků a vytvoření pozemkových bank pro usnadnění průmyslového rozvoje, mnohdy bržděného v důsledku nedostatku vhodných pozemků pro průmyslové stavby. Ekonomickými reformami by měli být potěšeni zejména zahraniční investoři, jimž by zamýšlené změny měly usnadnit podnikání v Indii.

Reformou komplikovaného pracovního práva Indie by se měl zabývat nově zvolený parlament již na svém prvním zasedání v červenci, kdy vláda předloží nový legislativní návrh. Cílem nové úpravy bude kodifikace 44 zákonů do čtyř komplexních zákoníků upravujících oblast: mezd, zaměstnavatelských vztahů, sociálního zabezpečení a ochrany zdraví při práci. To by mělo zaměstnavatelům umožnit vyhnout se řadě složitých pracovně právních sporů se zaměstnanci a s příslušnými úřady na různých úrovních státní správy. Tyto spory byly dosud velmi zdlouhavé a pro obě strany vyčerpávající.

Vláda také chce nabídnout zahraničním investorům vhodné pozemky pro průmyslové stavby. Pozemky budou soustředěné v takzvaných pozemkových bankách, které vláda plánuje vytvořit ze souboru nevyužitých pozemků ve vlastnictví institucí a státem kontrolovaných podniků. Pozemky by mohly být uspořádány do klastrů, které se zaměří na specifický soubor investorů nebo na vymezená průmyslová odvětví. Získáním přístupu k těmto pozemkům by se významným způsobem snížila rizika pro zahraniční společnosti v podobě soudních sporů o vlastnictví. Řada lokalit, které v minulosti byly využívány pro zemědělství, byla zatížena protesty a soudními spory kvůli vlastnictví a ochraně životního prostředí.

Vláda se v nadcházejících měsících zaměří na privatizaci nebo v případě nutnosti přistoupí ke zrušení více než 40 státem ovládaných společností. Vláda dokonce zváží zrušení stropu pro maximální majetkový podíl zahraničních investorů při privatizaci státní letecké společnost Air India, která již jednou byla v privatizaci investorům neúspěšně nabídnuta. Jedním z návrhů, jimiž se bude nový kabinet brzy zabývat, by mohlo být vytvoření samostatné holdingové společnosti, která by ovládala všechny státní podniky, dosud řízené příslušnými ministerstvy. To by mimo jiné urychlilo rozhodování o prodeji aktiv s tím, že by celý proces nebyl zatěžován byrokracií centrální vlády.

Tempo hospodářského růstu Indie v prvním čtvrtletí roku 2019 zpomalilo na 5,8 %, což je nejnižší údaj za posledních pět let, a celkově ekonomika vzrostla ve finančním roce 2018-2019 (duben-březen) v reálném vyjádření o 6,8 % HDP. Zpomalování hospodářského růstu indickou vládu bude nutit k tomu, aby hospodářské politice věnovala zvýšenou pozornost. Indická ekonomika potřebuje růst mnohem rychleji, pokud má generovat dostatek pracovních míst pro miliony mladých lidí vstupujících na trh práce každý měsíc.

Podle vládního institutu Niti Ayog za zpomalením růstu stojí vysoký objem nesplácených úvěrů, který zatěžuje bilance indických bank. Vláda by se proto měla zabývat také reformou státního bankovního sektoru, aby úvěrové instituce vygenerovaly více finančních zdrojů na rozvoj infrastruktury a na bytovou výstavbu. Pomoci by měl i lepší výběr daní, což je oblast, na niž se indická vláda musí dlouhodobě zaměřit.

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Dillí (Indie). Autor: Milan Touš, ekonomický diplomat.

• Teritorium: Asie | Indie | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod

Doporučujeme