Nová indonéská metropole bude skoro čtyřikrát větší než Praha

K obchodním příležitostem na souostroví patří také chystané stavby vodních elektráren nebo nových letišť. Těch plánuje vláda postavit v nejbližší době dvanáct.Přemístění hlavního města Indonésie na ostrov Borneo v provincii Kalimantan může být velkou příležitostí pro mnohé firmy. Na začátku půjde především o developery, stavební společnosti a dodávky spojené se stavebními pracemi. V další fázi se bude jednat o dodávky a technologie pro energetiku, později pro logistické služby, zdravotnictví, maloobchod, bankovní a finanční služby či spotřební zboží. Je potřeba si uvědomit, že nové hlavní město bude postaveno na obrovské rozloze 1800 kilometrů čtverečních. Pro představu Praha má rozlohu 490 kilometrů čtverečních a Berlín 890 km.

České firmy by se měly spojit s místními společnostmi, protože zejména v oblasti stavebnictví zahraniční subjekt prakticky nemůže dodávat přímo pro stát. Například státní indonéská společnost WIKA již plánuje, že se bude podílet na budování základní infrastruktury – od silnic přes energetické sítě až po vodní díla. WIKA též informovala, že bude hledat zahraniční partnery, kteří budou společně financovat a rozvíjet základní infrastrukturu v nové metropoli.

Přetížené dopravě v Jakartě má trochu odlehčit letos zprovozněné metro.

Nový prezidentský palác i sídlo policie

Náklady na postavení nového hlavního města se odhadují asi na 32,7 miliardy dolarů. Předpokládá se, že většina těchto peněz, odhadem 18,7 miliardy dolarů, bude směřovat na výstavbu bytů, škol, nemocnic a komerčních čtvrtí. Náklady na základní infrastrukturu se odhadují na 11 miliard dolarů, přičemž asi čtvrtina z toho je určena na stavbu vládních úřadů včetně nového prezidentského paláce, budovy parlamentu a nové centrály policie a armády.

Další možnosti se nabízejí pro firmy vyvíjející softwarové služby pro banky a finanční instituce. Velké indonéské a mezinárodní banky se chystají na budování poboček v novém hlavním městě. Zároveň se banky připravují na financování celého projektu budování hlavního města. Vláda by měla dokončit regulatorní rámec pro financování staveb koncem letošního roku a první úvěry pro stavební projekty by měly být schváleny již v roce 2020. Předpokládá se rovněž vytvoření až půl milionu nových pracovních míst.

Jakarta chce nové metro dál rozšířit

Rozsáhlé veřejné projekty se ale chystají i v dalších oblastech Indonésie. Modernizace infrastruktury je potřebná prakticky ve všech regionech především kvůli rychlému růstu počtu automobilů a motocyklů. Ten jde ruku v ruce s růstem ekonomiky a životní úrovně. Aktuální téma představuje také plán obnovy železnic a vozového parku státní železniční společnosti Kereta Api (KAI).

Jednou z hlavních priorit vedení dosavadního hlavního města Jakarty je řešení krizové situace v městské hromadné dopravě, a to dobudováním jak trasy metra uvedené do provozu na jaře letošního roku, tak vnitřního městského okruhu nadzemní kolejové dopravy v nadcházejících pěti letech. Bude se také hledat dodavatel systému na výběr elektronického jízdného.

Škoda podepsala memorandum o spolupráci

V roce 2012 byla zpracována studie financovaná za pomoci české vlády a týkající se nového letiště a propojení železnicí s městem Yogyakarta. Na tuto studii se dlouhá léta nepodařilo navázat faktickými dodávkami českých technologií. Jedním z prvních úspěchů nově otevřené zahraniční kanceláře CzechTrade v Jakartě bylo představení společnosti Škoda Electric u vedení státních firem INKA a KAI, které po roce schůzek, prezentací a setkání vyústilo v roce 2018 v podpis memoranda o spolupráci. Plzeňská Škodovka s cílem realizovat dodávky pro indonéské státní železniční společnosti.

Stavbu letišť na malých indonéských ostrovech komplikuje nedostatek prostoru,
takže ranvej je často přímo na břehu moře.

V zemi je 600 letišť, potřebují obnovu

Letiště představují v zemi rozkládající se na více než 17,5 tisíce ostrovech velkou příležitost. Provoz na většině z 600 funkčních letišť překračuje v současné době jejich reálnou kapacitu o 200 až 300 procent. Vzhledem k růstu letecké dopravy je technická úroveň současného vybavení letišť nedostatečná. Vláda tak plánuje další navyšování investic do letištní infrastruktury a bezpečnosti leteckého provozu. V leteckém průmyslu existuje jak možnost přímých dodávek konečným zákazníkům, tak prostřednictvím subdodavatelů.

Do pěti let vyroste dalších 12 letišť

České firmy jako ERA či Eldis již uspěly na indonéském trhu radarových systémů. Další šance v leteckém průmyslu se přitom blíží. Indonéská vláda chce v rozvoji a budování nových letišť pokračovat. V následujících pěti letech plánuje ministerstvo dopravy vybudovat po celé zemi 12 nových letišť.

Do roku 2025 má být čtvrtina energie z obnovitelných zdrojů

V oblasti zelené energetiky má Indonésie aktuálně dva hlavní cíle. Prvním je zvýšení výroby energie do roku 2020 o 35 tisíc MW. S tím souvisí i druhý cíl — téměř čtvrtina (23 procent) vyrobené energie do roku 2025 by měla pocházet z obnovitelných zdrojů. Významný podíl by měly tvořit i vodní elektrárny, což je oblast, kde jsou české firmy technologicky a inženýrsky tradičně velmi silné. Součástí podpory obnovitelných zdrojů jsou i státní garance týkající se výkupu a cen elektrické energie. Ze zkušeností českých firem ovšem vyplývá, že proces získání smlouvy o výkupu ze strany místní státní společnosti PLN je složitý.

V Indonésii působí úspěšně čeští výrobci turbín pro malé vodní elektrárny jako ČKD Blansko Small Hydro 
nebo Strojírny Brno. Vidí velké příležitosti, ale je potřeba se obrnit jistou dávkou trpělivosti.

V Indonésii působí relativně úspěšně čeští výrobci turbín pro malé vodní elektrárny jako ČKD Blansko Small Hydro nebo Strojírny Brno. Firmy zde vidí velké příležitosti, ale je potřeba se obrnit jistou dávkou trpělivosti. To potvrzuje i silný český hráč na poli budování malých vodních elektráren Hydropol. Ten působí v Indonésii již více než pět let a až v poslední době se mu daří významněji pokročit v jeho vlastním projektu, totiž v celém procesu získávání všech povolení potřebných k výstavbě malé vodní elektrárny.

Vývoz českých výrobků do Indonésie má už dlouholetou tradici také v oblasti výstavby cementáren, cukrovarů či obráběcích strojů. Je ovšem nutno říci, že v posledních letech českým tradičním firmám vyrostla konkurence v podobě velmi agresivních dodavatelů z Turecka, Polska a dalších zemí.

CzechTrade Jakarta
Mgr. Michal Sontodinomo, vedoucí zahraniční kanceláře

T: +62212396112-3 (ext. line 37)
M: +6281213685048
michal.sontodinomo@czechtrade.cz
Jalan Gereja Theresia No.20, 10350, Jakarta Pusat Menteng, Indonesia
www.czechtrade-indonesia.com


Převzato z časopisu Export a podnikání, přílohy týdeníku Euro a měsíčníku Profit, vycházející ve spolupráci s agenturou CzechTrade a Ministerstva průmyslu a obchodu ČR. Autor článku: Michal Sontodinomo, ředitel kanceláře CzechTrade Jakarta.
Rubrika časopisu na euro.cz

• Teritorium: Asie | Indonésie | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Služby

Doporučujeme