Nová iniciativa chce zjednodušit celní administrativu

Evropská komise dnes představila novou iniciativu, která by měla výrazně usnadnit administrativu spojenou s celními procedurami.

Tzv. prostředí jednotného portálu EU pro oblast celnictví (EU Single Window Environment for Customs) chce posílit spolupráci a koordinaci mezi úřady a zjednodušit automatické ověřování necelních formalit pro zboží přicházející na jednotný vnitřní trh, i pro zboží, které ho opouští.

V rámci portálu by měly být všechny procesy digitalizované a podniky by nemusely dokumenty předkládat několika úřadům, ale pouze jednou. Návrh je součástí akčního plánu na posílení celní unie. Jeho implementace bude vyžadovat značné investice na úrovni EU i členských států, přičemž Komise na to chce využít prostředky z nástroje na podporu oživení a odolnosti. 

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme