Nová konzultace týkající se kompostovatelných plastů

Evropská komise dnes spustila veřejnou konzultaci zaměřenou na biologické, rozložitelné a kompostovatelné plasty, jejímž cílem je přispět k vytvoření nového rámce pro tento druh plastů.

Konzultace se zaměřuje především na 3 hlavní oblasti, kterými jsou udržitelnost biologických surovin používaných k výrobě biologických plastů, účinnost rozkladu biologicky rozložitelných a kompostovatelných plastů a jejich úloha v oběhovém hospodářství, a informování o rozdílech mezi klasickými a rozložitelnými plasty.

Konzultace je otevřená do 15. března 2022, přičemž návrh ze strany Komise by měl být zveřejněn v létě.

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme