Nová legislativa pro rozvoj průmyslových zón v Bosně a Hercegovině

Za účelem přilákání investic a rozvoje průmyslového potenciálu úřady v Bosně a Hercegovině zakládají průmyslové zóny, které mají rozjezd nového podnikání usnadnit.

Státní uspořádání Bosny a Hercegoviny je silně decentralizované. To se projevuje i v oblasti obchodu a podnikání, kde neexistuje jednotná celostátní hospodářská politika a regulace.

Ve Federaci Bosny a Hercegoviny, větší ze dvou tzv. entit, ze kterých se Bosna a Hercegovina skládá, je v současné době připravován návrh Zákona o podnikatelské infrastruktuře. Jedná se o první legislativu jednotně upravující způsob fungování průmyslových zón. Zákon zavádí finanční podporu vzniku průmyslových zón a dalších institucí podpory podnikání, vytváří registr podnikatelské infrastruktury a stanovuje postup pro vytváření nových zón.

V této části státu existuje celkem 110 průmyslových zón. Mezi nejvýznamnější patří lokalita Vogošća u Sarajeva, kde je v plánu vytváření už třetí průmyslové zóny, obchodní zóna Visoko, zaměřená na malé a střední podniky převážně výrobního a obchodního charakteru či zóna v Lukavci nedaleko průmyslového centra Tuzla.

Menší z entit Bosny a Hercegoviny, Republika srbská (RS), se chce soustředit na rozvoj svobodných zón, které budou nabízet firmám zvýhodnění v celní a daňové oblasti. V legislativním procesu je návrh Zákona o svobodných zónách.

Prvním příkladem dobře naplánované a organizované svobodné zóny v RS bude Trebinje, jehož největší předností je výhodná geografická poloha na hranici s Černou Horou a nejbližším členem EU, Chorvatskem. Další svobodná zóna se připravuje ve městě Gradiška na severní hranici Bosny a Hercegoviny nedaleko evropského dálničního koridoru X.

Průmyslová zóna je forma podnikatelské infrastruktury, která představuje stavebně zařízený a komunálně vybavený prostor. Při vytváření průmyslové zóny je hlavním účelem, aby byla koordinovaně a plánovaně využívána velkým počtem podnikatelských subjektů vykonávajících ekonomickou činnost. 

Pro firmy přicházející z České republiky a jiných cizích zemí může být kromě připravené infrastruktury přínosem, že mohou využít podpory vedení zóny při zařizování potřebných povolení či připojování na inženýrské sítě. Důležité z tohoto hlediska je, že průmyslové zóny jsou v Bosně a Hercegovině většinou zřizovány místní samosprávou, zóny tak mají úzkou vazbu na lokální úřady. 

Zvláštním typem průmyslových zón jsou svobodné zóny, ve kterých jsou poskytovány další výhody a úlevy, jako je osvobození od dovozních cel a některých daňových povinností či usnadnění vývozních procedur. Podnikání ve svobodných zónách je výhodné zejména pro firmy, jejichž produkce je určena na export.

Obě entity zveřejnily databáze obsahující informace o již existujících průmyslových zónách:

Informace poskytnuta Zastupitelským úřadem České republiky v Sarajevu (Bosna a Hercegovina). Autoři: Ines Terza, Ondřej Picka, obchodně-ekonomický úsek.

• Teritorium: Bosna a Hercegovina | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Investice | Obchod

Doporučujeme