Nová mapa oslunění pro Moravskoslezský kraj usnadní fotovoltaické projekty samosprávám, firmám i občanům

Moravskoslezský kraj si nechává zhotovit kompletní mapu oslunění celého svého území. Ta pomůže samosprávám, firmám i běžným občanům se snadnou identifikací míst, která jsou vzhledem ke svým podmínkám vhodná pro instalaci fotovoltaických panelů.

Podobné projekty jsou vzhledem ke zvyšujícímu se zájmu o udržitelnost mezi kraji i městy stále populárnější. V minulosti si různé typy analýz oslunění nechalo zhotovit například Brno, Kladno či Jihočeský kraj.

Ilustrační fotografie

Mít rychle, přehledně a jednoduše představu o solárně-energetickém potenciálu veškerých míst v regionu. To jsou hlavní důvody, proč se Moravskoslezský kraj rozhodl nechat si vytvořit mapu oslunění svého území. Těžit z ní budou nejen jednotlivá města a obce, ale i všichni další zájemci o realizaci fotovoltaických projektů.

„O solárních panelech koluje spousta mýtů a fám. Některé přeceňují jejich výhody, jiné zase energii ze slunce zatracují. Mapa oslunění by mohla už v první fázi rozhodování o případném pořízení panelů na střechu rodinného domu nebo firmy zájemci ukázat, jaká je realita právě na jeho nemovitosti,“ popisuje Jakub Unucka, 1. náměstek hejtmana Moravskoslezského kraje.

Pořízením mapy chce kraj zjednodušit proces plánování fotovoltaických projektů a podpořit vznik solárních komunitních společenství. Projekt bude po svém dokončení součástí veřejně dostupného krajského mapového systému. „Mapa bude samozřejmě spojená s katastrem a územními plány. Vzhledem k různým způsobům zpracování územních plánů však dočasně nepůjde z krajské mapové aplikace spolehlivě zjistit omezující podmínky v dané obci. K tomu dojde až po digitalizaci územně plánovací dokumentace v jednotném standardu,“ doplňuje Jakub Unucka.

Vláda schválila novelu, která umožní zakládat energetická společenství a sdílení vyrobené elektřiny

Kompletní dílo by mohl mít kraj k dispozici začátkem příštího roku. Jeho tvorbou je pověřena brněnská společnost TopGis, která má zkušenosti s realizací obdobných projektů pro řadu samospráv. „Výpočtem oslunění se rozumí definování intenzity slunečního záření, tedy množství sluneční energie v kilowatthodinách, které dopadá na jeden metr čtvereční povrchu Země za jeden rok,“ přibližuje Drahomíra Zedníčková, výkonná ředitelka firmy.

Základ pro tvorbu analýzy představují letecké snímky, které TopGis prostřednictvím vlastních letadel a velkoformátových kamer pravidelně pořizuje na území celé České republiky. „Z kolmých leteckých měřických snímků vzniká pomocí softwarového výpočtu autokorelovaný model povrchu. Na tomto modelu se pak provádí výpočet oslunění jednotlivých ploch,“ vysvětluje Drahomíra Zedníčková. V případě Moravskoslezského kraje je analýza provedena pro všech 365 dní roce v půlhodinových intervalech.

Stále žádanější data

Se zvyšujícím se zájmem samospráv o udržitelnost, ochranu životního prostředí, ale i energetickou soběstačnost roste právě i poptávka po analýzách osvitu. „V posledních letech jsme obdobný projekt realizovali například pro město Brno. Detailní výpočty pro vybrané budovy jsme rovněž prováděli v Kladně, Kuřimi či Jihočeském kraji,“ nastiňuje Zedníčková.

V případě jihomoravské metropole vznikla mapa slunečního osvitu města v souvislosti s projektem Připrav Brno. Ten má za cíl v následujících deseti letech postupně zkvalitňovat životní prostředí města. „Mapa osvitu je součástí snahy města o využití většího množství energie z obnovitelných zdrojů. K tomu se Brno zavázalo ve schválené Územní energetické koncepci a také v Akčním plánu udržitelné energetiky a klimatu,“ říká mluvčí brněnského magistrátu Filip Poňuchálek.

Stejně, jako tomu bude v případě Moravskoslezského kraje, jsou i data z brněnské analýzy oslunění veřejně dostupná. Firmám i rodinám tak mohou hned na začátku ukázat potenciál zamýšleného fotovoltaického projektu. To, že v aktuálních dnech údaje takovéhoto typu najdou své uplatnění, napovídají i statistiky. Jen v loňském roce bylo v Česku zprovozněno 33 760 fotovoltaik, což představuje meziroční nárůst o 366 procent.

Redakčně upravená tisková zpráva

• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme