Nová metodika cirkulárního veřejného i soukromého nakupování

Mezinárodní konsorcium vedené českými partnery vydává návod pro veřejné zadavatele i soukromý sektor, jak aplikovat cirkulární principy v jakémkoliv nákupu či zakázce.

Projektoví partneři z Česka (BIC Brno/INCIEN), Španělska (BIOAZUL) a Slovenska (INCIEN SK) v rámci evropského projektu Erasmus+ vydávají metodiku cirkulárních nákupů, určenou nejen pro veřejné zadavatele, ale i pro soukromý sektor. Cirkularita v nakupování je klíčový krok pro nastartování cirkulární ekonomiky v praxi. Cílem metodiky je inspirovat její uživatele k udržitelnějšímu smýšlení a zacházení s ubývajícími přírodními zdroji.

Metodika cirkulární ekonomiky | BIC Brno

Ve světle současných výzev (negativní dopady změny klimatu, neudržitelné využívání primárních přírodních zdrojů, rychlé vyčerpávání zdrojů, rostoucí populace, dopady pandemie koronaviru či válka na Ukrajině) je cirkulární ekonomika považována za klíčové řešení těchto problémů.

Hlavním principem cirkulární ekonomiky je maximalizace využití existujících materiálů (tedy druhotných zdrojů), úspora primárních zdrojů a předcházení vzniku odpadů obecně. Proto je nesmírně důležité změnit naše spotřební návyky a najít nové způsoby, jak minimalizovat naše negativní dopady na globální životní prostředí.

Co v metodice najdete

Metodika popisuje základní charakteristiky cirkulární ekonomiky a současný stav globálních a evropských environmentálních limitů. Přechod z lineární ekonomiky ve smyslu „vyrob – použij – vyhoď“ na cirkulární díky principům jako je snížení a přehodnocení našich potřeb, znovu využití a opravy jednotlivých výrobků, nové formy užití jako je pronájem či sdílení.

Metodika dále představuje cirkulární veřejné zadávání v souvislosti s odpovědným veřejným zadáváním a doporučuje nové cirkulární byznys modely. Zároveň se zabývá výhodami a problémy spojenými s cirkulárním zadáváním a nákupy, definuje základní kroky pro veřejné zadavatele a přináší specifické rady.

Ilustrační fotografie

Představen je dále legislativní rámec České republiky pro aplikaci cirkulárních principů ve veřejném zadávání. Specificky se pak Metodika zabývá čtyřmi tématy: vodou, dřevem, nábytkem a odpady. Teoretická část je následně doplněna i příklady dobré praxe jak z Česka, tak z dalších evropských zemí, protože inspirace je v tomto ohledu důležitá.

Některé klíčové poznatky metodiky

  1. Cirkularitu a udržitelnost lze uplatnit v jakémkoli odvětví, ale obvykle chybí znalosti a nedochází ke konzultacím s experty. Proto by měli být přizváni při přípravě veřejných zakázek odborníci, aby konzultovali cíle, možnosti a konkrétní aspekty jednotlivých zakázek.
  2. Aby byla veřejná zakázka úspěšná, je třeba spolupráce (a společné hledání řešení) mezi veřejným zadavatelem a dodavatelem (dodavateli). Taková spolupráce je také jeden z klíčových principů cirkulární ekonomiky obecně.
  3. Aby bylo možné uplatnit cirkulární ekonomiku v praxi, je třeba změnit tradiční vzorce spotřeby i současné smýšlení spotřebitelů. Cirkulární ekonomika není o rostoucí spotřebě, která je „zelenější“, ale o zaměření na kvalitu namísto kvality a minimalizaci našich potřeb.

Metodika cirkulárního veřejného i soukromého nakupování vznikla v rámci projektu „Inovativní metody cirkulární ekonomiky ve veřejných a soukromých zakázkách”, který je financován z programu Evropské unie Erasmus+. Cílem projektu je vytvořit a pilotně otestovat metodiky cirkulárního zadávání veřejných zakázek.

Redakčně upravená tisková zpráva BIC Brno

• Oblasti podnikání: Voda, odpady a životní prostředí

Doporučujeme