Nová možnost podpory výzkumu spojeného se zmírněním negativních celospolečenských dopadů pandemie covid-19

Technologická agentura ČR (TA ČR) připravuje 4. veřejnou soutěž Programu ÉTA, která bude zaměřena na zmírnění negativních celospolečenských dopadů a využívání nových příležitostí v reakci na řešení důsledků krize spojené s pandemií covid-19, a to zejména v oblasti sociální, vzdělávací, ekonomické a kulturní.

Výzkumné organizace, podniky a další subjekty mohou projekty navrhovat a v případě úspěchu následně řešit samostatně či ve spolupráci s dalšími účastníky. Možnost podání návrhů projektů bude otevřena od 30. dubna 2020 do 15. června 2020. Poté poběží hodnotící lhůta, která je stanovena do 14. září 2020. Začátek realizace řešení projektů bude možný již od 1. července 2020.

Na veřejnou soutěž jsou předběžně alokovány veřejné prostředky ve výši 100 mil. Kč. Na jeden projekt může být přidělena maximální výše státní podpory 4 mil. Kč s maximální intenzitou podpory 80 %.

„Bylo by zbytečné komentovat situaci kolem pandemie nebo její vývoj, protože takových informací je všude dost. Výzkumníci společně s výrobci pomáhají svými tvůrčími schopnostmi zvládnout těžkou situaci a neuvěřitelně rychle reagují na aktuální potřeby. Současná opatření proti pandemii koronaviru přinášejí mnoho negativních společenských dopadů. Bohužel, ty budou ovlivňovat celospolečenské dění i po jejím skončení. Proto je třeba se na tuto situaci připravit. Pevně věřím, že výsledky výzkumu Programu ÉTA celou situaci v mnoha aspektech občanům usnadní a pomohou urychlit případně znovu nastavit zdravou společenskou rovnováhu a zvýšit celkovou odolnost společnosti proti podobným hrozbám“, uvedl Petr Konvalinka, předseda TA ČR.

Výše uvedené informace o veřejné soutěži mají předběžný charakter. Jejich finální znění naleznou zájemci na webových stránkách TA ČR v den vyhlášení 4. veřejné soutěže 29. dubna 2020. Předběžné parametry 4. veřejné soutěže Programu ÉTA

„V TA ČR se snažíme maximálně usnadnit a podpořit práci všech výzkumníků jejichž aktivity se týkají současné situace. Proto jsme, kromě této veřejné soutěže, umožnili řešitelům již podpořených projektů, které se věnují výzkumným tématům souvisejícím s covid-19, rozšířit jejich výzkumné aktivity. Mám radost, že této možnosti využily desítky užitečných projektů“, dodal Petr Konvalinka.

Případné dotazy ke 4. veřejné soutěži Programu ÉTA směřujte prosím na Helpdesk nebo na regionální poradce TA ČR.

• Teritorium: Česká republika
• Oblasti podnikání: Věda, výzkum a vývoj

Doporučujeme