Nová online příručka pro financování projektů z kulturního a kreativního sektoru

Evropská komise spustila novou interaktivní příručku, která shrnuje možnosti financování projektů v kulturních a kreativním odvětví v EU.

Jednotné kontaktní místo s názvem CulturEU sdružuje celkem 75 možností využití fondů na projekty v této oblasti z 21 zemí EU, ať už se jedná o prostředky z programu Kreativní Evropa, Horizont Evropa, strukturálních fondů nebo programu InvestEU. Příručka bude také pravidelně aktualizována a budou do ní doplňovány nové výzvy.

Více v článku Commission steps up support to the cultural sector through an online guide on EU funding.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Kreativní průmysly

Doporučujeme