Nová partnerství se zaměří na urychlení zelené a digitální transformace

Rada schválila vytvoření 9 nových evropských partnerství mezi EU, členskými státy a průmyslem, jejichž cílem bude urychlit zelenou a digitální tranzici a podpořit konkurenceschopnost a odolnost evropského průmyslu.

Tato partnerství se zaměří na globální zdraví, inovativní zdravotní ekosystém, klíčové digitální technologie, oběhovou ekonomiku s biologickými produkty, čistý vodík, ekologické letectví, rozvoj železniční dopravy, rozvoj jednotného evropského nebe a chytré sítě a služby. Kromě toho odsouhlasila také zapojení EU do 10. partnerství, které se zaměřuje na zvýšení investic do metrologického výzkumu. Na podporu těchto partnerství bude vyčleněno 10 mld. euro v rámci programu Horizont Evropa, přičemž se očekává, že minimálně stejný objem financí zajistí další partneři.

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme