Nová platforma EU se zaměří na zjednodušení legislativy, nabírá členy

Evropská komise dnes spustila platformu s názvem Fit pro budoucnost (Fit for Future), která bude sdružovat experty na vysoké úrovni a zaměří svou činnost na zjednodušení stávající legislativy a snížení administrativní zátěže pro občany a podniky.

Platforma bude sdružovat místní, regionální a národní experty a další odborníky, a bude se skládat z dvou skupin – vládní a dalších zúčastněných stran. Podle Komise je potřeba legislativu zjednodušit a snížit administrativní zátěž zejména pro malé a střední podniky. Společně se spuštěním platformy Komise vydala výzvu k zapojení expertů, zejména z řad malých a středních podniků, sociálních partnerů a organizací občanské společnosti.

Zájemci se mohou hlásit do 19. června 2020.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme