Nová platforma umožní společnostem zdarma vytvořit ESG reporty

Už příští rok bude muset řada českých firem shromažďovat a vyhodnocovat nefinanční informace podle návrhu evropské směrnice CSRD. Jedná se o údaje z oblastí ESG, tedy ekologie, udržitelnosti, sociální a korporátní odpovědnosti, které budou muset zahrnout do výročních zpráv vydaných za rok 2024.

Novinka se dotkne více než 50 000 evropských firem, z toho tisíců českých. Pro malé a střední podniky povinnost vykazovat „zelená“ data přímo vyplyne o tři roky později. Společnost CRIF pro tyto firmy a další zájemce připravila s předstihem online nástroj Synesgy. Ten jim pomůže vyhodnotit aktivity z hlediska ESG prostřednictvím standardizovaného dotazníku. Po jeho vyplnění získá firma ESG skóre, které může sdílet se svými partnery, klienty či dodavateli.

ESG skóre bude již brzy ovlivňovat chod řady firem. Promítne se nejen do poskytování úvěrů, ale také výběru obchodních partnerů nebo dodavatelů. Novinka vycházející ze směrnice CSRD (Corporate Sustainability Directive) se bude týkat nejen společností veřejného zájmu, ale všech firem větších, než jsou malé a střední podniky. Odhaduje se, že se dotkne 50 000 společností po celé Evropě oproti současným cca 11 000 firem, které reportovaly v souladu s dosavadní regulací. V České republice počet těchto firem vzroste z 25 na přibližně 2 000.

Společnosti budou poprvé pro srovnání povinny vykazovat data za rok 2024 včetně údajů za rok 2023, přičemž veřejně obchodované malé a střední podniky (SMEs) budou mít 3 roky navíc, než se také zapojí. Aby bylo možné zprávu o udržitelnosti zodpovědně sestavit, bude potřeba znát i to, do jaké míry splňují ESG principy firemní dodavatelé, resp. celý dodavatelský řetězec. A i na to CRIF při vývoji platformy Synesgy pamatoval.

Zkratka ESG je pro malé firmy zatím trochu záhadná. Od roku 2026 pro ně má být povinná

„Platformou Synesgy chceme firmám pomoci, aby si samy mohly jednoduše otestovat, jaký vliv má jejich podnikání na zelenou budoucnost naší planety, případně aby o vyplnění dotazníku požádaly své dodavatele či jiné obchodní partnery“ říká o novém digitálním nástroji Petr Kučera, výkonný ředitel společnosti CRIF – Czech Credit Bureau. „Považujeme tuto globální iniciativu skupiny CRIF za výraz podpory udržitelného rozvojea procesu transformace společnosti směrem k uhlíkově neutrální ekonomice, a umožňujeme tak firmám standardizovat vykazování ESG ukazatelů napříč podnikatelským prostředím.“ 

Díky nástroji Synesgy si mohou společnosti ESG skóre vytvořit vlastními silami a zdarma. Stačí vyplnit přehledný online dotazník na webu www.synesgy.cz. Ten pokrývá 5 společných oblastí pro všechny společnosti a dalších 15 oborových oblastí. Výsledkem je certifikát ukazující „zelenost“ společnosti na pětistupňové škále A až E. Platnost certifikátu je 12 měsíců.

Unikátní nástroj, užitečné funkce, jednotný výsledek

„Chtěli jsme vytvořit nástroj dostupný pro každého. U Synesgy hodnocení nezáleží na velikosti, oblasti podnikání nebo zemi působení dané společnosti. Má stejnou výpovědní hodnotu v Česku i dalších zemích, kde služba působí,“ přibližuje filozofii vzniku Petr Kučera.

Předností platformy Synesgy je jednoduchost a standardizace. Cílem bylo, aby si například česká firma mohla jednoduše zadat do systému informace o svých environmentálních nebo sociálních aktivitách podle svého nejlepšího vědomí a svědomí. Na základě těchto dat získá ESG skóre. To bude plně porovnatelné s hodnocením, které si mohou udělat jiné společnosti v desítkách zemí světa, kde je již nyní platforma Synesgy k dispozici.

Platforma Synesgy využívá jednotný systém otázek a odpovědí založený na tématech, které definovala OSN ve svých 17 cílech udržitelného rozvoje s použitím na Global Reporting Initiative. GRI je nejrozšířenějším globálním standardem pro vykazování nefinančních informací. Využívá ho zhruba 75 % největších světových korporací, včetně ČEZ nebo Komerční banky, a dle návrhů EFRAG je základem pro vykazování dle CSRD.

Dotazníky platformy Synesgy jsou rozděleny na 5 základních sekcí, které zahrnují informace z oblastí podnikání, životního prostředí, společenské odpovědnosti směrem k zaměstnancům i okolí a řízení firmy.  Umožňuje podchytit oblasti jako řízení rizik, dopady vyplývající z klimatické změny, uhlíkovou stopu, vodní a odpadové hospodářství, rozdíly v odměňování mužů a žen nebo strukturu řídicích orgánů a mnoha dalších. Poskytnuté informace je možné doplnit přílohami u vybraných otázek.

Kromě pěti společných témat pokrývá Synesgy 15 tzv. makrosektorů. Ty mají otázky specifické pro určené odvětví od těžby přes zemědělství nebo telekomunikace až po energetiku a teplárenství. Společnosti se tak mohou vyjadřovat ke skutečně relevantním tématům.

Hlavní funkce podporující uživatelský komfort zahrnují mimo jiné vedení seznamu klientů, dodavatelů a dalších obchodních partnerů a jeho jednoduchý import do a z excelové tabulky. Platforma také umí sama rozesílat pozvánky k vyplnění dotazníku nebo jejich urgenci. Součástí funkcionality je automatizovaná kontrola vyplnění dotazníku, resp. jejich hodnot. Také je zde připomenutí aktualizace po 12 měsících od posledního vyplnění.

Po automatizovaném vyhodnocení dotazníku získá společnost ESG skóre na 5stupňové škále A-E v 5 kategoriích: environmentální, sociální, správní, odvětvové a celkové skóre. Výsledek si pak firma může stáhnout a umístit na své webové stránky, nebo jej poskytnout dále v rámci svého odběratelsko-dodavatelského řetězce.

Služba Synesgy je postupně dostupná po celém světě v mnoha jazycích, včetně češtiny, slovenštiny, angličtiny, němčiny, turečtiny nebo čínštiny. Její uživatelé tak mohou oslovit své obchodní partnery po celém světě a získat od nich nezbytné informace a dokumenty v řadě lokálních jazyků bez zbytečných bariér.

Firmám, které nahrávají do Synesgy dodavatelské řetězce, je možné nabídnout velké ulehčení celého procesu – napojit Synesgy přes API přímo do interních systémů. Všechny informace pak budou na jednom místě.

Redakčně upravená tisková zpráva společnosti CRIF – Czech Credit Bureau, a. s.

• Teritorium: Česká republika

Doporučujeme