Nová pravidla DPH pro online prodejce

Od 1. července vstoupí na území EU v platnost nová pravidla týkající se DPH u online nákupů, která ovlivní prodejce, tržiště i platformy v EU i mimo ni.

Hlavní změnou je, že pro balíčky směřující do EU ze třetích zemí nebude platit pravidlo, které stanovuje, že pokud je jejich hodnota menší, než 22 euro, jsou osvobozené od DPH. Kvůli této výjimce často docházelo k podvodům s označováním balíčků, přičemž podle odhadu Komise tak členské státy přicházely až o 7 mld. euro ročně.

Další změnou je to, že se obchodníci budou muset registrovat k DPH v každém členském státě, v němž jejich obrat přesáhne 10 000 euro. Doposud přitom byly tyto limity různé pro každý členský stát. Firmy se budou nově moci registrovat na jednotném místě, kde budou moci vyřídit všechny své daňové povinnosti pro všechny členské státy. 

• Teritorium: Česká republika | Evropa | Zahraničí
• Témata: Zahraniční obchod
• Oblasti podnikání: Daně, účetnictví, pojištění

Doporučujeme