Nová pravidla ochrany whistle-blowerů začnou platit v roce 2021

Rada dnes formálně přijala nová pravidla týkající se ochrany oznamovatelů nekalých praktik, tzv. whistle-blowerů.Ta stanovují, že organizace budou muset v rámci své interní struktury vytvořit kanály, kterými budou moci oznamovatelé upozornit na nekalé praktiky a zajistit jejich ochranu a bezpečnost. Pravidla zároveň stanovují hierarchii oznamovacích kanálů, kdy oznamovatelé budou moci využít nejprve interní kanály a poté až externí. Nová pravidla začnou platit od roku 2021.

Doporučujeme