Nová pravidla ochrany whistleblowerů se začínají uplatňovat

Od 17. prosince se začínají v celé EU uplatňovat pravidla stanovená ve směrnici o ochraně oznamovatelů, tzv. whistleblowerů.

Ta si klade za cíl zajistit větší právní ochranu těchto osob a nastavit dostatečné množství kanálů, v rámci kterých mohou whistlebloweři oznamovat nekalou činnost jak v soukromém, tak veřejném sektoru.

Směrnice pokrývá řadu oblastí, ať už se jedná o praní peněz, ochranu dat, ochranu finančních zájmů EU, bezpečnost potravin, výrobků a ochranu veřejného zdraví, až po ochranu životního prostředí a jadernou bezpečnost. Nicméně Komise v rámci transpozice podporuje členské státy v rozšíření oblastí, na které se směrnice vztahuje.

Celá zpráva na webu Evropské komise

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme