Nová pravidla posílí princip vzájemného uznávání zboží

Od neděle 19. dubna začala platit začala platit nová pravidla týkající se vzájemného uznávání zboží na vnitřním trhu, která byla schválená v loňském roce. Cílem pravidel je posílit princip vzájemného uznávání, který umožňuje volný pohyb zboží v rámci vnitřního trhu, jakmile je uvedeno na trh v souladu s pravidly EU v jakémkoliv členském státě.

V rámci nových pravidel budou moci firmy vyplnit dobrovolné prohlášení o shodě, které bude potvrzovat, že daný výrobek byl uveden na trh jiného členského státu. Pro firmy by se tak měla snížit administrativní zátěž. Kromě toho budou v rámci nových pravidel posílena kontaktní místa pro výrobky, která online poskytnou informace ohledně národních technických pravidlech pro výrobky. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU

Doporučujeme