Nová pravidla pro ekodesign sníží spotřebu externích napájecích zdrojů

Dnešním dnem vstupuje v platnost nařízení, kterým se stanoví požadavky na ekodesign vnějších napájecích zdrojů. Podle nových pravidel musí být vnější napájecí zdroje, jako například nabíječky na notebooky, energeticky účinnější, což pomůže snížit spotřebu elektřiny a snížit náklady domácností.

Celkově jsou v EU více než 2 miliardy těchto napájecích zdrojů, přičemž do roku 2030 by se díky novým pravidlům měly ušetřit až 4 TWh elektřiny ročně. Kromě toho by se od roku 2030 mělo ušetřit i 1,4 ekvivalentních tun oxidu uhličitého ročně. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Podnikání v EU
• Oblasti podnikání: Energetika

Doporučujeme