Nová pravidla pro informace na obalech petfood výrobků pro trh USA

Majitelé domácích mazlíčků ve Spojených státech se při nákupu krmiv, pamlsků a doplňků stravy brzy setkají s aktualizovanými obaly a etiketami.

Jde o první významnou změnu za více než 40 let. Asociace amerických orgánů pro kontrolu krmiv (AAFCO) v srpnu schválila nová pravidla pro označování, která zahrnují standardizované výživové údaje, informace o složení a pokyny pro skladování a manipulaci.

Ilustrační fotografie

Nová pravidla pro rozsah informací a formát jejich zobrazení mají zajistit porovnatelnost a transparentnost s cílem, aby spotřebitelé mohli činit informovanější rozhodnutí.

Nově revidovaný Vzorový předpis pro krmiva pro zvířata v zájmovém chovu a speciální krmiva pro zvířata v zájmovém chovu stanovuje standard, kterým se budou řídit výrobci a distributoři krmiv pro zvířata v zájmovém chovu.

ExportMag.cz: Exportní aliance? Staví vzorové chytré město, šíří slávu českého piva

Regulatorní orgány pravidla připravovaly od roku 2015 na základě konzultace se spotřebitelskými organizacemi i asociacemi výrobců. Vzhledem k tomu, že aktuálně jednotlivé státy USA budou nová pravidla implementovat na národní úrovni, očekává se, že na plné zapracování změn pro výrobky na trhu Spojených států budou mít výrobci i importéři až 6 let, což je doba doporučená AAFCO.

Hlavními změnami v označování na obalech budou:

  • pole s nutričními údaji – nově bude připomínat formát užívaný pro označování potravin pro lidskou spotřebu,
  • informace o účelu použití – nově ve spodní třetině přední strany obalu tak, aby spotřebitelé mohli snadno identifikovat účel použití krmiva,
  • údaj o složení – bude aktualizován s cílem zajistit jednotnou terminologii a umožnit používání závorek a běžných nebo obvyklých názvů pro vitamíny,
  • pokyny pro manipulaci a skladování (nepovinné) – budou aktualizovány a standardizovány, mohou obsahovat nepovinné ikony pro zajištění jednotného stylu.

Jedním z možných problémů při uvádění nových pravidel do praxe je současná struktura regulatorních pravidel v USA. Navzdory určité úrovni harmonizace má každý stát v USA svůj vlastní regulatorní rámec a neexistuje povinnost tyto předpisy implementovat jednotným způsobem a ve stejném časovém horizontu.

Ačkoliv AAFCO nemá nad státy regulační pravomoc, očekává se, že pravidla budou implementována a většina výrobců na nový označovací systém přejde. I čeští exportéři petfood do USA tak mohou v následujících letech očekávat požadavek na změnu údajů na obalech jejich výrobků.

Autorka: Tereza Černá, zemědělská diplomatka velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

• Oblasti podnikání: Maloobchod | Obchod

Doporučujeme