Nová pravidla pro macajský herní průmysl jsou na spadnutí

Pevninská Čína již delší dobu zaujímá kritický postoj k hazardu, což staví na herním průmyslu silně závislé Macao do svízelné situace. Vláda Macaa se delší dobu snaží najít nové zdroje pro státní kasu, bohužel spíše s minimálním úspěchem.

Přestože systémová revize platné herní legislativy otevírá možnost pro zásadnější úpravy tohoto pilíře macajské ekonomiky, je vysoce nepravděpodobné, že povede k ráznému konci herního průmyslu.

Ilustrační fotografie

Realita dneška je, že přes tři čtvrtiny příjmů státní kasy Macaa stále generuje herní průmysl. Toto odvětví současně vytváří 50 % HDP teritoria. Budoucí nastavení pravidel pro hazard je proto zcela klíčové pro macajskou ekonomiku a její další směřování.

Aktuálně platný právní rámec limituje množství udělených licencí na tři, držitelé však dostali oprávnění sdílet svá oprávnění se subkoncesionáři. Fakticky je tak nyní v Macau šest hlavních provozovatelů – MGM China, Melco Crown, Sands China, SJM Holding, Wynn Macau a Galaxy. Povolení byla doposavad udělována na základě veřejných tendrů na období dvaceti let. Veškerým stávajícím licencím vyprší platnost v červnu 2022 a nová povolení se tak budou soutěžit dle nyní projednávaných pravidel.

V polovině září 2021 byla v Macau zahájena 45denní veřejná konzultace týkající se budoucí podoby zákona o herním průmyslu. V zásadě se konzultace věnovala obecné otázce budoucnosti kasin v Macau a jejich supervizi. Tlak na macajská kasina se však stupňuje i v oblasti společenské odpovědnosti, přičemž se od majitelů kasin očekává čím dál větší ochota angažovat se při řešení problémů macajské společnosti, hlavně v sociální oblasti.

Češi vybaví města budoucnosti chytrými stromy nebo multifunkčními lavičkami

Nutno dodat, že macajská vláda není ohledně svých záměrů příliš sdílná, což se automaticky projevuje na nervozitě provozovatelů kasin (a jejich akcionářů), zejména v souvislosti s možností politizace procesu udělování nových licencí.

Návrh nového právního rámce a relativní stabilizace sektoru

V pondělí 24. ledna proběhlo první čtení pozměňovacího návrhu úpravy herní legislativy. Návrh ukončil zejména divoké spekulace posledních měsíců ohledně počtu licencí. Přestože jsou některé z navrhovaných změn vnímány jako problematické, samotný návrh v řadě ohledů nešel tak daleko (např. dosazení vládních úředníku do předsednictev kasin), jak tomu naznačovala předchozí konzultace. Již samotné zveřejnění návrhu vedlo ke skokovému růstu akcií jednotlivých provozovatelů (Sands China +7,5 %; Galaxy Entertainment +3,4 %), což svědčí o optimističtějším výhledu budoucího vývoje.

Jedním z nejdůležitějších aspektů nové právní úpravy je zmiňované navýšení počtu licencí na šest, což odpovídá aktuálnímu počtu provozovatelů. Jelikož však budou noví držitelé licencí vybráni na základě výběrového řízení, stále není jasné, zda povolení setrvají v rukou aktuálních provozovatelů. Koncept subkoncesionářů přestane existovat. Licence budou přiděleny na dobu 10 let, přičemž přichází v úvahu jejich prodloužení o další 3 roky.

Ilustrační fotografie

Ústředním prvkem je také důraz na otázky národní bezpečnosti, stability a diverzifikace macajské ekonomiky. Není proto nikterak překvapující, že kasina budou podléhat zesílenému přezkumu a dozoru ze strany macajských orgánu, např. každé tři roky bude Macajský dohledový orgán nad hazardem (Gaming Inspection and Coordination Bureau) kontrolovat dodržování platných pravidel. Zajímavým prvkem návrhu je nepochybně i právo vlády ukončit smlouvu s koncesionářem z důvodů ohrožení národní bezpečnosti, veřejného zájmu nebo porušení smluvních závazků.

Vzhledem k důležitosti návrhu pro Macao je zřejmé, že jeho projednávání zabere zákonodárcům čas a lze očekávat pozměňovací návrhy. Jednou z variant je proto další dočasné prodloužení statutu quo do doby, než bude návrh projednán a řádně schválen.

Dopad změn na české firmy

Budoucí osud macajských kasin je zajímavý pro české výrobce nápojů a zejména výrobce designu. S ohledem na regulatorní rizika a nízký počet návštěvníků je pochopitelné, že provozovatelé utlumili své investice do obnovy prostor kasin a hotelových komplexů.

Po udělení povolení se tato aktuální investiční nechuť majitelů snad změní, což může vést k novým příležitostem. V dlouhodobém časovém horizontu je nicméně potřeba kalkulovat s variantou, že hazard bude macajskou vládou čím dál více upozaďován.

Informace poskytnuta Generálním konzulátem České republiky v Hongkongu (Čína). Autorka: Anna Dupalová.

• Teritorium: Asie | Macao | Zahraničí
• Oblasti podnikání: Cestovní ruch, volný čas

Doporučujeme