Nová pravidla pro označování organických produktů v USA

Americké ministerstvo zemědělství (USDA) novými pravidly posílilo opatření pro kontrolu a vymáhání podmínek pro ekologické zemědělství a organické produkty.

Aktualizovaná pravidla Národního programu ekologického zemědělství (NOP) byla 19. ledna 2023 zveřejněna ve federálním registru a od března 2024 budou uplatňována pro domácí i importované organické produkty.

Ilustrační fotografie

Záměrem USDA je zejména snížit počet případů, kdy dodavatelé prodávají konvenční produkty jako certifikované ekologické. Výrobců a exportérů organických potravin z EU se změna předpisů bude týkat především s ohledem na rozšíření požadavku certifikace amerických partnerů mj. také na subjekty dopravy a skladování.

Americké ministerstvo zemědělství zveřejnilo 19/2023-00702/national-organic-program-nop-strengthening-organic-enforcement“>nové předpisy pro certifikaci ekologických produktů, které podle úřadu zabrání podvodům, zlepší transparentnost v dodavatelském řetězci a sledování původu produktů. „Pravidla pro posílení prosazování ekologického zemědělství“, která vstoupí v platnost v březnu 2023 a uplatňována budou od 19. března 2024 podle USDA „spotřebitelům zajistí, že ekologické produkty splňují přísné a konzistentní normy a posílí váhu a hodnotu označení.“

Refork je Vizionářem roku 2022. Jak začal příběh startupu, který vyvinul alternativu za plasty?

Aktualizovaná pravidla jsou největší změnou předpisů o ekologickém zemědělství od schválení zákona roku 1990 a poskytují výrazné posílení dohledu a pravomocí dozorových orgánů. Jedná o další krok k posílení značky USDA Organic. Tím prvním bylo ohlášení alokace 300 milionů USD do programu USDA Organic Transition Initiative, který nabízí zemědělským podnikům finanční podporu při přechodu do systému ekologického zemědělství a následném uvádění produkce na trh.

USDA tato opatření a změny zavádí v době, kdy administrativa usiluje o zvýšení podílu farmářů přecházejících na ekologické zemědělství a také v kontextu posledních dat, která ukazují mírný pokles celkové plochy ekologicky obdělávané půdy v USA. Mezi lety 2019 a 2021 se počet certifikovaných ekologických farem v USA zvýšil o 5 % na 17 445, ale počet certifikovaných hektarů se snížil o 11 % na 1,98 milionu ha. Pokles byl významný zejména v sektoru pastvin (o 36 %).

Ilustrační fotografie

Nová pravidla se týkají amerických ekologických farmářů a potravinářů, ale i obchodníků, distributorů, importérů nebo poskytovatelů služeb. Bude vyžadováno používání dovozních certifikátů NOP pro všechny ekologické produkty vstupující do Spojených států s cílem zlepšit dohled a sledovatelnost. Nová pravidla rovněž specifikují pravomoc NOP šířeji dohlížet na činnost certifikačních subjektů a jejich zástupců.

Jednou ze zásadních změn bude úprava v logistice a skladování, kdy nádoby používané k nemaloobchodní přepravě nebo skladování ekologických produktů budou muset být označeny identifikačními údaji o ekologickém zemědělství, být sledovatelné a uvedené v dokumentaci produktů.

Americký Svaz ekologického obchodu ve svém prohlášení označil pravidla za „významný úspěch“ a uvedl, že nařízení bude mít významný a dalekosáhlý dopad na sektor ekologického zemědělství a přispěje velkou měrou k odrazení od a odhalení podvodů v ekologickém zemědělství a k ochraně značky ekologického zemědělství v celém dodavatelském řetězci.

Spojené státy mají s EU uzavřenou tzv. „dohodu o ekvivalenci“. Ekologické certifikace podle norem USDA a Evropské unie jsou vzájemně uznávány a umožňují produkty prodávat, označovat a prezentovat jako ekologické na obou trzích. Organické produkty z EU budou podle nových pravidel muset být importovány a obchodovány certifikovanými subjekty, bude je doprovázet dokumentace se záznamem nádob/prostředků užitých k dopravě a skladování a očekávat lze také častější ohlášené a neohlášené kontroly, které mají ročně certifikační subjekty provést min. u 5 % obchodních případů.

Ilustrační fotografie

Podle Organic Trade Association se prodej biopotravin ve Spojených státech za posledních 10 let více než zdvojnásobil a v roce 2020 vzrostl o rekordních 12,4 %, když tržby dosáhly hodnoty 61,9 miliardy dolarů. Projekce vývoje trhu předpovídá, že kategorie organických potravin bude i v následujících letech růst.

Autorka: Tereza Černá, zemědělská diplomatka velvyslanectví ČR ve Washingtonu, D. C. Více informací o nástrojích Ministerstva zemědělství na podporu exportu naleznete na webu eagri.cz v Proexportním okénku.

Doporučujeme