Nová pravidla pro rejstřík transparentnosti dohodnuta

Rada na svém dnešním zasedání přijala nová pravidla týkající se rejstříku transparentnosti.

Ta rozšiřují rozsah již fungujícího rejstříku a zároveň stanovují registraci jako povinnou pro zástupce zúčastněných stran, kteří chtějí vykonávat určité aktivity vedoucí k ovlivňování legislativního procesu jak vůči Evropské komisi, tak Evropskému parlamentu a Radě.

Vzhledem k rozdílnému fungování bude moct každá z institucí uplatňovat ještě dodatečná pravidla vedoucí ke zvýšení transparentnosti. Dohodu podepíší zástupci všech tří institucí 20. května, v platnost by měla nová pravidla vstoupit na začátku července.  

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo | Právo a politiky EU

Doporučujeme