Nová pravidla pro výběr poplatků za používání silnic těžkými nákladními vozidly

Evropský parlament schválil na svém plenárním zasedání revizi pravidel týkajících se směrnice o výběru poplatků za užívání určitých pozemních komunikací těžkými nákladními vozidly.

Zatímco doposud se poplatky platily na základě času, podle nových pravidel se budou poplatky účtovat na základě ujeté vzdálenosti. Tento systém bude lépe reflektovat princip, že poplatky mají odpovídat vyprodukovaným emisím. Jednotlivé státy budou moci stanovit, jaké poplatky budou platné pro jednotlivé kategorie, přičemž na některé, například autobusy, nemusí uplatňovat žádné poplatky.

• Teritorium: Evropa
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme