Nová pravidla pro zveřejňování daňových informací pro velké korporace

Členové Evropského parlamentu schválili na svém plenárním zasedání legislativní návrh stanovující nová pravidla pro daňové povinnosti velkých nadnárodních korporací.

Návrh se týká nadnárodních korporací, jejichž souhrnné roční příjmy dosahují minimálně 750 milionů euro a které jsou aktivní ve více zemích EU. Tyto firmy budou muset zveřejňovat informace o tom, kolik zaplatily v jednotlivých státech na daních, přičemž tyto informace budou muset být veřejně dostupné. Povinnost se bude vztahovat i na dceřinné společnosti a pobočky, které sice nedosáhnou uvedeného prahu, ale u kterých bude jasné, že vznikly pouze za účelem vyhýbání se těmto novým povinnostem.

Schválený návrh stanovující nová pravidla pro daňové povinnosti velkých nadnárodních korporací

Pravidla vstoupí v platnost 20 dní po zveřejnění ve věstníku EU, členské státy pak budou mít 18 měsíců na transpozici.

Vše potřebné k podání daňového přiznání za rok 2021 v daňovém speciálu

• Teritorium: Evropa

Doporučujeme