Nová pravidla umožní rychlejší výstavbu TEN-T sítě

Rada na svém aktuálním zasedání schválila pravidla, která umožní rychlejší dokončení transevropské dopravní sítě TEN-T.

Nová pravidla totiž umožní urychlit postupy, které musí být dodržovány z hlediska udělování povolení a zadávání veřejných zakázek u přeshraničních projektů. Tyto postupy se budou týkat předem vybraných částí hlavní sítě a koridorů, jejichž výstavba přesáhne 300 milionů euro. Nicméně členské státy budou moci nová pravidla aplikovat také na další projekty, které se týkají hlavní a globální sítě TEN-T. Uvedené projekty navíc budou mít prioritu při vnitrostátních schvalovacích postupech. Celý proces schvalování daných úseků by tak neměl trvat déle než 4 roky.

Nová pravidla musí ještě formálně potvrdit Evropský parlament. 

• Teritorium: Evropa
• Témata: Právo a politiky EU
• Oblasti podnikání: Doprava, logistika

Doporučujeme