Nová pravidla usnadní vstup MSP na kapitálové trhy

Od neděle 21. 7. vstoupí v platnost nová pravidla , která umožní firmám snadněji získat finanční prostředky na kapitálových trzích.Ta stanovují výjimky v pravidlech pro zveřejňování prospektů pro malé a střední podniky a nekapitálové emitenty, díky kterým se sníží administrativní zátěž a náklady. Zároveň bude vytvořena nová kategorie prospektů pro malé a střední podniky, tak aby mohly snadněji získat prostředky pro inovace a růst. Nová pravidla představují další krok ve snaze vytvořit Unii kapitálových trhů.

Doporučujeme